Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Video darslarTasviriy san’at fani 4-sinf. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklida naqsh ishlah.

Tasviriy san’natdagi naqsh turlari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Tarix fani 7-sinf Amir Temur -markazlashgan davlat asoschisi.

Amir Temur va Temuriylar davlati haqida o‘zingizga kerakli ma’lumotlaruf ega bo‘

O'zbek tili 6-sinf Qadimiy va navquron shaharlar.mp4

O‘zbekistondagi qadimiy va navquron shaharlar bilan tanishasiz.

Jismoniy tarbiya 6-sinf. Yengil atletika.mp4

Yengil atletika haqida qiziqarli ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz.

O'qish darsi 2-sinf. Non aziz.

Nonning aziz va mo‘tabarligi haqida qiziqarli ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Tabiatshunoslik fani 4-sinf. Yer yuzining asosiy shaklari.

Yer yuzining asosiy shaklari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 6-sinf. Fe'lning munosabat shakllari.mp4

Fe'lning munosabat shakllari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 3-sinf Fe'l yasovchi qo'shimchalar.

Fe'l yasovchi qo'shimchalar haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 5-sinf. Urg'u va uning turlari.

Urg'u va uning turlari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Mehnat ta’limi fani 7-sinf. Elektr bilan ishlovchi sodda uskuna va jihozlar yasash.

Mehnat ta’limi fani 7-sinf. Elektr bilan ishlovchi sodda uskuna va jihozlar yasa

Mehnat ta’limi fani 6-sinf. Yog‘och va boshqa materiallardan xalq hunarmanchiligi ish usullari asosida buyum tayyorlash.

Yog‘och va boshqa materiallardan xalq hunarmanchiligi ish usullari asosida buyu

Matematika fani 1-sinf. Yuz ichida qo'shish va ayirish.

Yuz ichida qo'shish va ayirish.

Informatika fani 8-sinf. Diogramma va grafiklarni hosil qilish.

Diogramma va grafiklarni hosil qilish haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Geometriya fani 8-sinf Trapetsiyaga dor masalalar yechish.

Trapetsiyaga dor masalalar yechish haqaida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Geografiya fani 5-sinf Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash.mp4

Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizka fani 9 sinf Yupqa linza yordamida tasvir yasash.

Yupqa linza yordamida tasvir yasash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizika fani 9-sinf. Suyuqlik va uning xossalari. Sirt taranglik.

Fizika fani 9-sinf. Suyuqlik va uning xossalari. Sirt taranglik haqida tushunchg

Algebra fani 8-sinf Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish.mp4

Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish haqida tushunchaga ega

Fizika fani 8 sinf. Iste’molchilarni ketma-ket ulash.

Iste’molchilarni ketma-ket ulash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Kimyo fani 8-sinf Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni.Atom tuzilishi va xossalari

Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni Atom tuzilishi va xossalari haqida qisqa

Odam va uning salomatligi fani 8-sinf. Suyaklarning tuzilishi va tarkibi

Suyaklarning tuzilishi va tarkibi haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 9 sinf. Ko‘chirma gapni o‘zlashtirma gapga aylantirish.

Ko‘chirma gapni o‘zlashtirma gapga aylantirish haqida tushunchga ega bo‘lasiz.

Fransuz tili 6-sinf. Ob-havo

Fransuz tilida ob-havoni tushuntirishni o‘rganasiz.

Kimyo fani 9-sinf Ruxning davriy jadvaldagi o‘rni, atom tuzilishi, olinishi, xossalari va ahamiyati

Rux metalining davriy jadvaldagi o‘rni, atom tuzilishi, olinishi, xossalari va a

Tarix fani 6-sinf Qadimgi Misr sivilizatsiyasi

Qadimgi Misr haqida o‘zingizga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Geometriya 7 sinf Qo‘shni vavertikal burchalar

Geometriya 7 sinf Qo‘shni va vertikal burchalar

Zalogiya fani 7-sinf. To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadigan hashorotlar.

To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadigan hashorotlar haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz

Biologiya fani 9-sinf. Irsiy o‘zgaruvchanlik.

Irsiy o‘zgaruvchanlik haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizika fani 8 sinf. O‘tkazgizlarning qizishi.

O‘tkazgizlarning qizishi haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Huquq asoslari fani 9-sinf. O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy hududiy va davlat tuzilishi asoslari.

O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy hududiy va davlat tuzilishi asoslari.

Fizika fani 8-sinf. Iste’molchilarni parallel ulash.

Iste’molchilarni parallel ulash haqida qisqacha ma’lumotga ega bo‘lasiz.

G’oyaning xususiyatlari va turlari

G’oyaning xususiyatlari va turlari

informatika 7 Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemadan boshqasiga o‘tish

informatika 7 Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemadan boshqasiga o‘tish

Manfiy sonlarni qo‘shish

Manfiy sonlarni qo‘shish

Ona tili 7 sinf So‘z turkumlari

Ona tili 7 sinf So‘z turkumlari

Valintlik

Valintlik

Kislorod kimyoviy elemernti

Kislorod kimyoviy elemernti

Informatika 8 Hisoblash texnikasi tarixi

Informatika 8 Hisoblash texnikasi tarixi

Milliy istiqlol g‘oyasi 8-sinf. Mavzu: Komil inson

Komil inson iborasi kamol topgan,yetuk,mukammal degan ma’nolarni anglatadi.Komil

5-sinf matematika Ulushlar

Siz bu videodarsda Ulushlar haqida o‘zingizga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarga ega

7 sinf algebra video darsi

7 sinf algebra video darsi Yig'indi va ayirmaning kvadrati haqida

Oxaraktizovat predmet

Oxaraktizovat predmet

Fransuz tili 8 Fransuz urf odatlari

Fransuz tili 8 Fransuz urf odatlari

Inrormatika_fani 8 sinf Mantiqiy amallar

Inrormatika_fani 8 sinf Mantiqiy amallar

Ekologik madaniyat

Ekologik madaniyat

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Madhiyasi

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Madhiyasi

Yerning quyosh atrofida aylanishi

Yerning quyosh atrofida aylanishi

Aylanaga ichki chizilgan burchak

Aylanaga ichki chizilgan burchak

Oltingugurt va uning birikmalari ( Kimyo fani 8-sinf)

Oltingugurt va uning birikmalari

Kimyo fani 8-sinf. Mavzu: Galogenlar mavzusida tajribalar.

O‘quvchilar galogenlar bilan bevosita tajribani kuzatadilar.