Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Video darslarMatematika 6-sinf. Eng katta umumiy bo‘luvchi

Eng katta umumiy bo‘luvchini topishni o‘rganasiz.

O‘zbek tili 10-sinf. O‘zbekiston jannatmakon o‘lka

O‘zbekiston jannatmakon o‘lka

Adabiyot 10-sinf. Hamid Olimjon she’riyati

Hamid Olimjonning O‘rik gullaganda she’ri bilan tanishasiz

Ona tili 10-sinf. Leksik vositalarni nutqiy uslublarda qo’llash. Ma’nodosh va shakldosh so’zlar uslubiyati.

Leksik vositalarni nutqiy uslublarda qo’llash. Ma’nodosh va shakldosh so’zlar us

Nemis tili 10-sinf. Die Staatssymbole der Republik Usbekistan.

Die Staatssymbole der Republik Usbekistan.

Adabiyot fani 9-sinf. Alisher Navoiyning "Farxod va Shirin" dastoni.

Alisher Navoiyning "Farxod va Shirin"dastoni haqida qiziqarli ma’lumotga ega bo‘

Adabiyot fani. 6-sinf. Zulfiyaning hayoti va ijodi "Nevara" she’rining tahlili.

Zulfiyaning hayoti va ijodi Nevara she’rining qizqarli tahliliga guvoh bo‘lasiz.

Zoologiya fani 7-sinf. Ko'l baqasining tashqi tuzilishi va skeleti

Ko'l baqasining tashqi tuzilishi va skeleti haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz

Inrormatika_fani 8 sinf Mantiqiy amallar

Inrormatika_fani 8 sinf Mantiqiy amallar

O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi

O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensini topishni o‘rganasi

O'zbek tili 6-sinf Qadimiy va navquron shaharlar.mp4

O‘zbekistondagi qadimiy va navquron shaharlar bilan tanishasiz.

Tasviriy san’at fani 4-sinf. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklida naqsh ishlah.

Tasviriy san’natdagi naqsh turlari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Oltingugurt va uning birikmalari ( Kimyo fani 8-sinf)

Oltingugurt va uning birikmalari

Tarix fani 7-sinf Amir Temur -markazlashgan davlat asoschisi.

Amir Temur va Temuriylar davlati haqida o‘zingizga kerakli ma’lumotlaruf ega bo‘

Jismoniy tarbiya 6-sinf. Yengil atletika.mp4

Yengil atletika haqida qiziqarli ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz.

O'qish darsi 2-sinf. Non aziz.

Nonning aziz va mo‘tabarligi haqida qiziqarli ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Tabiatshunoslik fani 4-sinf. Yer yuzining asosiy shaklari.

Yer yuzining asosiy shaklari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 6-sinf. Fe'lning munosabat shakllari.mp4

Fe'lning munosabat shakllari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 3-sinf Fe'l yasovchi qo'shimchalar.

Fe'l yasovchi qo'shimchalar haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 5-sinf. Urg'u va uning turlari.

Urg'u va uning turlari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Mehnat ta’limi fani 7-sinf. Elektr bilan ishlovchi sodda uskuna va jihozlar yasash.

Mehnat ta’limi fani 7-sinf. Elektr bilan ishlovchi sodda uskuna va jihozlar yasa

Mehnat ta’limi fani 6-sinf. Yog‘och va boshqa materiallardan xalq hunarmanchiligi ish usullari asosida buyum tayyorlash.

Yog‘och va boshqa materiallardan xalq hunarmanchiligi ish usullari asosida buyu

Matematika fani 1-sinf. Yuz ichida qo'shish va ayirish.

Yuz ichida qo'shish va ayirish.

Informatika fani 8-sinf. Diogramma va grafiklarni hosil qilish.

Diogramma va grafiklarni hosil qilish haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Geometriya fani 8-sinf Trapetsiyaga dor masalalar yechish.

Trapetsiyaga dor masalalar yechish haqaida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Geografiya fani 5-sinf Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash.mp4

Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizka fani 9 sinf Yupqa linza yordamida tasvir yasash.

Yupqa linza yordamida tasvir yasash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizika fani 9-sinf. Suyuqlik va uning xossalari. Sirt taranglik.

Fizika fani 9-sinf. Suyuqlik va uning xossalari. Sirt taranglik haqida tushunchg

Algebra fani 8-sinf Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish.mp4

Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish haqida tushunchaga ega

Fizika fani 8 sinf. Iste’molchilarni ketma-ket ulash.

Iste’molchilarni ketma-ket ulash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Kimyo fani 8-sinf Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni.Atom tuzilishi va xossalari

Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni Atom tuzilishi va xossalari haqida qisqa

Odam va uning salomatligi fani 8-sinf. Suyaklarning tuzilishi va tarkibi

Suyaklarning tuzilishi va tarkibi haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 9 sinf. Ko‘chirma gapni o‘zlashtirma gapga aylantirish.

Ko‘chirma gapni o‘zlashtirma gapga aylantirish haqida tushunchga ega bo‘lasiz.

Fransuz tili 6-sinf. Ob-havo

Fransuz tilida ob-havoni tushuntirishni o‘rganasiz.

Kimyo fani 9-sinf Ruxning davriy jadvaldagi o‘rni, atom tuzilishi, olinishi, xossalari va ahamiyati

Rux metalining davriy jadvaldagi o‘rni, atom tuzilishi, olinishi, xossalari va a

Tarix fani 6-sinf Qadimgi Misr sivilizatsiyasi

Qadimgi Misr haqida o‘zingizga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Geometriya 7 sinf Qo‘shni vavertikal burchalar

Geometriya 7 sinf Qo‘shni va vertikal burchalar

Zalogiya fani 7-sinf. To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadigan hashorotlar.

To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadigan hashorotlar haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz

Biologiya fani 9-sinf. Irsiy o‘zgaruvchanlik.

Irsiy o‘zgaruvchanlik haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizika fani 8 sinf. O‘tkazgizlarning qizishi.

O‘tkazgizlarning qizishi haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Huquq asoslari fani 9-sinf. O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy hududiy va davlat tuzilishi asoslari.

O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy hududiy va davlat tuzilishi asoslari.

Fizika fani 8-sinf. Iste’molchilarni parallel ulash.

Iste’molchilarni parallel ulash haqida qisqacha ma’lumotga ega bo‘lasiz.

G’oyaning xususiyatlari va turlari

G’oyaning xususiyatlari va turlari

informatika 7 Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemadan boshqasiga o‘tish

informatika 7 Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemadan boshqasiga o‘tish

Manfiy sonlarni qo‘shish

Manfiy sonlarni qo‘shish

Ona tili 7 sinf So‘z turkumlari

Ona tili 7 sinf So‘z turkumlari

Valintlik

Valintlik

Kislorod kimyoviy elemernti

Kislorod kimyoviy elemernti