Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Videodarslar


Adabiyot fani 9-sinf. Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostoni

Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostoni haqida qiziqarli ma’lumotga ega bo

Millatlar aro hamjihatlik

Bir jamiyatda yashab, yagona maqsad yo‘lida mehnat qilayotgan turli millat va el

Bobur ruboiylari

Boburning hayoti va ijodi, asarlari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Adabiyot 10-sinf. Hamid Olimjon she’riyati

Hamid Olimjonning "O‘rik gullaganda" she’ri bilan tanishasiz

Ona tili 10-sinf. Leksik vositalarni nutqiy uslublarda qo’llash. Ma’nodosh va shakldosh so’zlar uslubiyati.

Leksik vositalarni nutqiy uslublarda qo’llash. Ma’nodosh va shakldosh so’zlar us

5-sinf matematika Ulushlar

Siz bu videodarsda Ulushlar haqida o‘zingizga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarga ega

Geometriya 7 sinf Qo‘shni vavertikal burchalar

Geometriya 7 sinf Qo‘shni va vertikal burchalar

O‘zbek tili 10-sinf. O‘zbekiston jannatmakon o‘lka

O‘zbekiston jannatmakon o‘lka

Nemis tili 10-sinf. Die Staatssymbole der Republik Usbekistan.

Die Staatssymbole der Republik Usbekistan.

O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi

O‘tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensini topishni o‘rganasi

Tasviriy san’at fani 4-sinf. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklida naqsh ishlah.

Tasviriy san’natdagi naqsh turlari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Tarix fani 7-sinf Amir Temur -markazlashgan davlat asoschisi.

Amir Temur va Temuriylar davlati haqida o‘zingizga kerakli ma’lumotlaruf ega bo‘

O'zbek tili 6-sinf Qadimiy va navquron shaharlar.mp4

O‘zbekistondagi qadimiy va navquron shaharlar bilan tanishasiz.

O'qish darsi 2-sinf. Non aziz.

Nonning aziz va mo‘tabarligi haqida qiziqarli ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Tabiatshunoslik fani 4-sinf. Yer yuzining asosiy shaklari.

Yer yuzining asosiy shaklari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 6-sinf. Fe'lning munosabat shakllari.mp4

Fe'lning munosabat shakllari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 3-sinf Fe'l yasovchi qo'shimchalar.

Fe'l yasovchi qo'shimchalar haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Ona tili fani 5-sinf. Urg'u va uning turlari.

Urg'u va uning turlari haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Mehnat ta’limi fani 7-sinf. Elektr bilan ishlovchi sodda uskuna va jihozlar yasash.

Mehnat ta’limi fani 7-sinf. Elektr bilan ishlovchi sodda uskuna va jihozlar yasa

Mehnat ta’limi fani 6-sinf. Yog‘och va boshqa materiallardan xalq hunarmanchiligi ish usullari asosida buyum tayyorlash.

Yog‘och va boshqa materiallardan xalq hunarmanchiligi ish usullari asosida buyu

Matematika fani 1-sinf. Yuz ichida qo'shish va ayirish.

Yuz ichida qo'shish va ayirish.

Informatika fani 8-sinf. Diogramma va grafiklarni hosil qilish.

Diogramma va grafiklarni hosil qilish haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Geometriya fani 8-sinf Trapetsiyaga dor masalalar yechish.

Trapetsiyaga dor masalalar yechish haqaida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Geografiya fani 5-sinf Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash.mp4

Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizka fani 9 sinf Yupqa linza yordamida tasvir yasash.

Yupqa linza yordamida tasvir yasash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizika fani 9-sinf. Suyuqlik va uning xossalari. Sirt taranglik.

Fizika fani 9-sinf. Suyuqlik va uning xossalari. Sirt taranglik haqida tushunchg

Algebra fani 8-sinf Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish.mp4

Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish haqida tushunchaga ega

Ona tili fani 9 sinf. Ko‘chirma gapni o‘zlashtirma gapga aylantirish.

Ko‘chirma gapni o‘zlashtirma gapga aylantirish haqida tushunchga ega bo‘lasiz.

Zalogiya fani 7-sinf. To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadigan hashorotlar.

To‘liq o‘zgarish bilan rivojlanadigan hashorotlar haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz

Biologiya fani 9-sinf. Irsiy o‘zgaruvchanlik.

Irsiy o‘zgaruvchanlik haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

O'zbekiston iqtisodiyotini hududiy tashkil etish

O'zbekiston iqtisodiyotini hududiy tashkil etish haqida o‘zingizga kerakli bo‘lg

Fizika fani 8 sinf. O‘tkazgizlarning qizishi.

O‘tkazgizlarning qizishi haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Huquq asoslari fani 9-sinf. O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy hududiy va davlat tuzilishi asoslari.

O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy hududiy va davlat tuzilishi asoslari.

Fizika fani 8-sinf. Iste’molchilarni parallel ulash.

Iste’molchilarni parallel ulash haqida qisqacha ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Fizika fani 8 sinf. Iste’molchilarni ketma-ket ulash.

Iste’molchilarni ketma-ket ulash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Kimyo fani 8-sinf Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni.Atom tuzilishi va xossalari

Galogenlarning davriy sistemadagi o‘rni Atom tuzilishi va xossalari haqida qisqa

Odam va uning salomatligi fani 8-sinf. Suyaklarning tuzilishi va tarkibi

Suyaklarning tuzilishi va tarkibi haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Kimyo fani 9-sinf Ruxning davriy jadvaldagi o‘rni, atom tuzilishi, olinishi, xossalari va ahamiyati

Rux metalining davriy jadvaldagi o‘rni, atom tuzilishi, olinishi, xossalari va a

Tarix fani 6-sinf Qadimgi Misr sivilizatsiyasi

Qadimgi Misr haqida o‘zingizga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Algebra 9 Nuqtani koordinata boshi atrofida burish

Nuqtani koordinata boshi atrofida burish haqida darslik bilan tanishib chiqishin

Biologiya 8-sinf Bosh miya.

Odam va uning salomatligi fanidan Bosh miya mavzusi haqida o‘zingizga kerakli bo

Aqlli bog'bon

Aqlli bog'bon

Afrika materigining o‘rganilish tarixi

Afrika materigining o‘rganilish tarixi va geografik o‘rni haqida ma‘lumotlarga e

To‘pgullar

To‘pgullar

Jismoniy tarbiya 6-sinf. Yengil atletika.mp4

Yengil atletika haqida qiziqarli ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz.

Matematika 6-sinf. Eng katta umumiy bo‘luvchi

Eng katta umumiy bo‘luvchini topishni o‘rganasiz.