Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Video darslar


Fe’l so‘z turkumi

O‘quvchilar fe‘l so‘z turkumi haqida ma’lumot oladilar

7 sinf algebra video darsi

7 sinf algebra video darsi Yig'indi va ayirmaning kvadrati haqida

5-sinf matematika Ulushlar

Siz bu videodarsda Ulushlar haqida o‘zingizga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Informatika 8 Hisoblash texnikasi tarixi

Informatika 8 Hisoblash texnikasi tarixi

8-sinf. Mavzu:Mustaqillik bu huquqdir.

O‘quvchilar mustaqillikka qanday erishganligimiz va mustaqilligimizning qadr-qimmati haqida tushunchaga ega bo‘ladilar.

9-sinf fizika fani. Mavzu:Atom yadrosi

O‘quvchilar atom yadrosining tuzilishi haqida tushunchaga ega bo‘ladilar.

Ekologik madaniyat

Ekologik madaniyat

Fransuz tili 8 Fransuz urf odatlari

Fransuz tili 8 Fransuz urf odatlari

informatika 7 Sanoq sistemslarida qo‘shish va ayirish

informatika 7 Sanoq sistemslarida qo‘shish va ayirish

Ona tili 7 sinf So‘z turkumlari

Ona tili 7 sinf So‘z turkumlari

Oxaraktizovat predmet

Oxaraktizovat predmet

Kislorod kimyoviy elemernti

Kislorod kimyoviy elemernti

Valintlik

Valintlik

Manfiy sonlarni qo‘shish

Manfiy sonlarni qo‘shish

Geometriya 7 Uchburchak va uning turlari

Geometriya 7 Uchburchak va uning turlari

informatika 7 Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemadan boshqasiga o‘tish

informatika 7 Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemadan boshqasiga o‘tish

Geometriya 7 sinf Qo‘shni vavertikal burchalar

Geometriya 7 sinf Qo‘shni vavertikal burchalar

Inrormatika_fani 8 sinf Mantiqiy amallar

Inrormatika_fani 8 sinf Mantiqiy amallar

G’oyaning xususiyatlari va turlari

G’oyaning xususiyatlari va turlari

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Madhiyasi

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Madhiyasi

Yerning quyosh atrofida aylanishi

Yerning quyosh atrofida aylanishi

Aylanaga ichki chizilgan burchak

Aylanaga ichki chizilgan burchak

Oltingugurt va uning birikmalari ( Kimyo fani 8-sinf)

Oltingugurt va uning birikmalari

Kimyo fani 8-sinf. Mavzu: Galogenlar mavzusida tajribalar.

O‘quvchilar galogenlar bilan bevosita tajribani kuzatadilar.

Milliy istiqlol g‘oyasi 8-sinf. Mavzu: Komil inson

Komil inson iborasi kamol topgan,yetuk,mukammal degan ma’nolarni anglatadi.Komil insonni tarbiyalash – umumbashariy g’oya.