Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

AnimatsiyalarPredmetlarni qutilarga joylash

Predmetlarni qutilarga joylash

Predmetlarni qutilarga joylash

Predmetlarni qutilarga joylash

Predmetlarni qutilarga joylash

Predmetlarni qutilarga joylash

Belgilarni qutilarga joylash

Belgilarni qutilarga joylash

0 soni

Teskari sanash

100 gacha sonlar

Mevalarni terishda tipratikonga yordam bering

Misollarni yechib sonlarni buyang

Misollarni yechib sonlarni buyang

Misollarni yechib soyabonni buyang

Misollarni yechib soyabonni buyang

Sanaymiz

Sanashga oid animatsiya

Sanaymiz

sanashga oid animatsiyalar

Animatsiya

Bahorda kishilarning mehnati

Interaktiv mashq

Vaqt o‘lchov birligi

Interaktiv mashq

Suv - hayot manbai

Test

O‘lkamizda uchraydigan qushlar

Test

O‘simliklar qanday ko‘paytiriladi

Test

Shahar va qishloq

Animatsiya

Bahorda kishilarning mehnati

Умножение 1, 0 на цифры

1, 0 ni songa ko'paytirish

1, 0 ni songa ko'paytirish

Ko'paytirish-1

Ko'paytirish-1

Ko'paytirish-2

Ko'paytirish-2

Bo'lish-1

Bo'lish-1

Bo'lish-2

Bo'lish-2

Animatsiya

Bahorda kishilarning mehnati

Animatsiya

Shahar va qishloq

Animatsiya

Gerbariy tayyorlash

Animatsiya

Jism va moddalar

Animatsiya

Ijtimoiy foydali mehnat

Animatsiya

O‘simliklar qanday ko‘paytiriladi

Animatsiya

Qushlar

Animatsiya

Inson va tabiat

Animatsiya

Tish gigiyenasi

Animatsiya

Vaqt o‘lchov birligi

Animatsiya

Suv - hayot manbai

Animatsiya

Yer - sayyora

Interaktiv mashq

Ijtimoiy foydali mehnat

Interaktiv mashq

Yer - sayyora

Test

Ijtimoiy foydali mehnat

Test

Gerbariy tayyorlash

Test

Yer - sayyora

Test

Suv - hayot manbai

Test

Vaqt o‘lchov birligi

Test

Tish gigiyenasi

Test

Bahorda kishilarning mehnati

Test

Inson va tabiat

Interaktiv mashq

Gap va so‘z

0 ga bo'lish mumkin emas-1

0 ga bo'lish mumkin emas-1

0 ga bo'lish mumkin emas-2

0 ga bo'lish mumkin emas-2

Interaktiv mashq

Gapda tinish belgilarining vazifasi

Interaktiv mashq

Роль знаков препинания в предложении