Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

AnimatsiyalarAmallarni bajarish tartibi-1

Amallarni bajarish tartibi-1

20 gacha sanash

20 gacha sanash

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Baliqlarni bo‘yash

Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

O’rdaklarni bo‘yang

O’rdaklarni bo‘yashga doir misollar

O’rdaklar nechta?

O’rdaklar nechta?

10 soni haqida she‘r

10 soni haqida she‘r

9 soni haqida she’r

9 soni haqida she’r

8 soni haqida she’r

8 soni haqida she’r

7 soni haqida she‘r

7 soni haqida she‘r

6 soni haqida she’r

6 soni haqida she’r

5 soni haqida she’r

5 soni haqida she’r

4 soni haqida she’r

4 soni haqida she’r

3 soni haqoda she’r

3 soni haqoda she’r

2 soni haqida she’r

2 soni haqida she’r

1 raqami haqida she’r

1 raqami haqida she’r

0 raqami haqida she’r

0 raqami haqida she’r

Ayirishga doir masala

Ayirishga doir masala

Masala

Ayirishga doir masala

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki amalli masalalar

Ikki amalli masalalar

Qo‘shishga doir misollar

100 gacha sonlar. Qo‘shishga doir misollar

10 gacha sonlar. Masala

10 gacha sonlar. Masala

Interaktiv mashq

Tabiatda jism va moddalar

Interaktiv mashq

Tabiatda jism va moddalar

Interaktiv mashq

O‘simliklar qanday ko‘paytiriladi

Interaktiv mashq

O‘lkamizda uchraydigan qushlar

Interaktiv mashq

Tish gigiyenasi

Interaktiv mashq

Vaqt o‘lchov birligi

Interaktiv mashq

Suv - hayot manbai

Predmetlarni qutilarga joylash

Predmetlarni qutilarga joylash

Predmetlarni qutilarga joylash

Predmetlarni qutilarga joylash

Belgilarni qutilarga joylash

Belgilarni qutilarga joylash

0 soni

Teskari sanash

100 gacha sonlar

Mevalarni terishda tipratikonga yordam bering

Misollarni yechib sonlarni buyang

Misollarni yechib sonlarni buyang

Misollarni yechib soyabonni buyang

Misollarni yechib soyabonni buyang

Sanaymiz

Sanashga oid animatsiya

Sanaymiz

sanashga oid animatsiyalar

Animatsiya

Bahorda kishilarning mehnati