Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Dars ishlanmalari


Otning tuzilishiga ko’ra turlari

6-sinf darsligidagi ,,Otning tuzilishiga ko’ra turlari” mavzusi III chorakda o’tiladigan murakkab mavzulardan bo’lib, o’quvchilarga biroz qiyinchilik tug’diradi.Taqdim etilayotgan ushbu dars ishlanmada yangi mavzuning yaxshi o’zlashtirilishi noan’anaviy tarzda turli rasmlar,jadvallar va turli interfaol o’yinlar orqali qiziqarli aks ettirilgan. Dars ishlanma DTS talablarini, kompetensiyalarini shakllantirishga va o’quvchilarni mantiqiy fikrlatishga, ijodkorlikka undaydi.

Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasi

Intizomli bo’lish; Bir-birini hurmat qilish; Faollik ko’rsatish; Hamkorlikda ishlash; Do’stlar fikrini qadrlash; Vaqtdan unumli foydalanish.

KO`MAKCHI FE’LNING MA’NOLARI

Yetakchi va ko`makchi fe’lga qo`shiluvchi qo`shimchalar. Yetakchi va ko`makchi fe’lga nisbat qo`shimchalarining qo`tartibi. Yetakchi va ko`makchi fe’lga zamon, shaxs-son qo`shimchalarining shilishi

O`tkir Hoshimovning so`nmas ijodi

Mehr to`la onalar qalbini so`lishni bilmaydigan muattar gulga qiyoslashadi. Tabiat gultoji bo`lgan onalar qalbi olamga nur taratuvchi quyoshdir. “Dunyoning ishlari” qissasi o`zbek adabiyotida yaratilgan onalar to`g’risidagi chinakam asarning ilk namunasi bo`ldi. Yozuvchi qissa qahramoni timsolida o`zbek onalari siymosini yaratdi.

So`z - gaplar

“Men faxrlanaman…” usuli orqali psixologik muhit yaratiladi. Masalan: Men faxrlanaman - kasbim bilan. Chunki shogirdlar kamolini ko`rish oliy baxt.

Otning tuzilishiga ko’ra turlari

6-sinf darsligidagi ,,Otning tuzilishiga ko’ra turlari” mavzusi III chorakda o’tiladigan murakkab mavzulardan bo’lib, o’quvchilarga biroz qiyinchilik tug’diradi.Taqdim etilayotgan ushbu dars ishlanmada yangi mavzuning yaxshi o’zlashtirilishi noan’anaviy tarzda turli rasmlar,jadvallar va turli interfaol o’yinlar orqali qiziqarli aks ettirilgan. Dars ishlanma DTS talablarini, kompetensiyalarini shakllantirishga va o’quvchilarni mantiqiy fikrlatishga, ijodkorlikka undaydi.