Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Dars ishlanmalari


Gapning ifoda maqsadiga ko’ra turlari

o`quvchilarning gapning ifoda maqsadiga ko`ra turlari yuzasidan 5-sinfda olgan bilimlarini yangi tushunchalar asosida boyitish

Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasi

Ushbu dars ishlanma umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarning adabiyot fanining dars jarayonida noa’nanaviy usullaridan keng foydalangan holda hozirgi kundagi kitob o’qish muammosini zamonaviy ko’rinishini ifodalagan holatida foydalanish mumkinligi ko’rsatib berilgan. Bundan tashqari dars ishlanmada o’qituvchilar uchun Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasini o’quvchilar ongida turli xil dars turi va usullardan oqilona foydalanib bilim, ko’nikma, malakalarini hosil qilish va mustahkamlash yo’llari berilgan.

Abdulla Oripovning hayoti va ijodi

Adabiy ta’limni, u ta’lim jarayonining qaysi bosqichida bo`lishidan qat’iy nazar, o`quvchilarni mustaqil faoliyatga yo`naltirish asosida tashkil etishi milliy tarbiyashunoslikning maqsadiga muvofiq keladi.