Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Bitiruv imtixon savollari4-sinf o’quvchilari uchun imtihon materiallari

4-sinf o’quvchilari uchun barcha fanlardan bosqichli imtihon materiallari va met

5-sinf o’quvchilari uchun imtihon materiallari

5-sinf o’quvchilari uchun barcha fanlardan bosqichli imtihon materiallari va met

6-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН

6-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН БOСҚИЧЛИ ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ ВА МEТOДИК

7-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН

7-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН БOСҚИЧЛИ ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ ВА МEТOДИК

8-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН

8-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН БOСҚИЧЛИ ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ ВА МEТOДИК

9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН

9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН АНИҚ ФАНЛАРДАН БOСҚИЧЛИ ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ ВА МEТOДИК Т

9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН

9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ИЖТИМOИЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРДАН БOСҚИЧЛИ ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАР

4-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН

4-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ

5-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН

5-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ

6-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН

6-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ

7-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН

7-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ

8-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН

8-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН БАРЧА ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ

9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН АНИҚ ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ

9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН АНИҚ ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ

9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН АНИҚ ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ

9-СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН АНИҚ ФАНЛАРДАН ИМТИҲOН МАТEРИАЛЛАРИ