Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Matematika 124

Animatsiyalar

18 ichida bir xonali sonlarni o‘nlik orqali o‘tib qo‘shish     

Videodarslar

Matematika fani 6-sinf. Eng katta umumiy bo‘luvchi     
Eng katta umumiy bo‘luvchini topishni o‘rganasiz.

Videodarslar

Algebra fani 9-sinf Nuqtani koordinata boshi atrofida burish     
Nuqtani koordinata boshi atrofida burish haqida darslik bilan tanishib chiqishingiz mumkin

Videodarslar

Matematika fani 6-sinf Manfiy sonlarni qo‘shish     
Manfiy sonlarni qo‘shish

Videodarslar

Matematika fani 5-sinf Ulushlar     
Siz bu videodarsda Ulushlar haqida o‘zingizga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 30 gacha sonlar     
Son to‘ldiruvchilari. 30 gacha sonlar

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 100 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 100 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 10 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 10 soni

Animatsiyalar

37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1     
37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 9 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 9 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 8 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 8 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 7 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 7 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 6 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 6 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 5 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 5 soni

Animatsiyalar

Sonli ifodalar-2     

Animatsiyalar

37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1     
37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1

Animatsiyalar

Sonli ifodalar-2     

Animatsiyalar

Sonli ifodalar-2     

Animatsiyalar

45,23 ko'rinishdagi misollar 1     
45,23 ko'rinishdagi misollar 1

Animatsiyalar

64,26 ko'rinishdagi misollar     
64,26 ko'rinishdagi misollar

Animatsiyalar

30,3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-1     
30,3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-1

Animatsiyalar

30-3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-2     
30-3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-2

Animatsiyalar

52-24 ko'rinishdagi misollarni ayirishning yozma usuli-1     
52-24 ko'rinishdagi misollarni ayirishning yozma usuli-1

Animatsiyalar

Значения в виде a+49, 91     
Значения в виде a+49, 91

Animatsiyalar

a-49, 91 Ko'rinishdagi ifodalar-2     
a-49, 91 Ko'rinishdagi ifodalar-2

Animatsiyalar

27,x 27 Ko'rinishdagi tenglama     
27,x 27 Ko'rinishdagi tenglama

Animatsiyalar

Shakllarni harflar bilan belgilash-1     
Shakllarni harflar bilan belgilash-1

Animatsiyalar

Shakllarni harflar bilan belgilash-2     
Shakllarni harflar bilan belgilash-2

Animatsiyalar

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1     
Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1

Animatsiyalar

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2     
Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2

Animatsiyalar

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2     
Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2

Animatsiyalar

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1     
Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1

Animatsiyalar

Masalalarni yozishning jadval usuli-2     
Masalalarni yozishning jadval usuli-2

Animatsiyalar

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2     
Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2

Animatsiyalar

Masalalarni yozishning jadval usuli-1     
Masalalarni yozishning jadval usuli-1

Animatsiyalar

Noma'lum ko'paytuvchini topish     
Noma'lum ko'paytuvchini topish

Animatsiyalar

Noma'lum bo'luvchini topish     
Noma'lum bo'luvchini topish

Animatsiyalar

Doira.Aylana markazi va radiusi-1     
Doira.Aylana markazi va radiusi-1

Animatsiyalar

Doira. Aylana markazi va radiusi-2     
Doira. Aylana markazi va radiusi-2

Animatsiyalar

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1     
4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1

Animatsiyalar

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2     
4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2

Animatsiyalar

Amallarni bajarish tartibi-1     
Amallarni bajarish tartibi-1

Animatsiyalar

Ogzaki qoshish va ayirish usullari     

Animatsiyalar

Sonli ifodalar-1     

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Animatsiyalar

Baliqlarni bo‘yash     
Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

Baliqlarni bo‘yash     
Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

Soat. Minut-2     

Animatsiyalar

O‘rdaklarni bo‘yash     
O‘rdaklarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

O‘rdaklarni bo‘yash     
O‘rdaklarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

O’rdaklarni bo‘yang     
O’rdaklarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

O’rdaklar nechta?     
O’rdaklar nechta?

Animatsiyalar

10 soni haqida she‘r     
10 soni haqida she‘r

Animatsiyalar

9 soni haqida she’r     
9 soni haqida she’r

Animatsiyalar

8 soni haqida she’r     
8 soni haqida she’r

Animatsiyalar

7 soni haqida she‘r     
7 soni haqida she‘r

Animatsiyalar

6 soni haqida she’r     
6 soni haqida she’r

Animatsiyalar

5 soni haqida she’r     
5 soni haqida she’r

Animatsiyalar

4 soni haqida she’r     
4 soni haqida she’r

Animatsiyalar

3 soni haqoda she’r     
3 soni haqoda she’r

Animatsiyalar

2 soni haqida she’r     
2 soni haqida she’r

Animatsiyalar

1 raqami haqida she’r     
1 raqami haqida she’r

Animatsiyalar

Soat. Minut-1.     

Animatsiyalar

0 raqami haqida she’r     
0 raqami haqida she’r

Animatsiyalar

Ayirishga doir masala     
Ayirishga doir masala

Animatsiyalar

11-6, 11-7, 11-8,11-9 kurinishdagi misollarni yechish     

Animatsiyalar

Masala     
Ayirishga doir masala

Animatsiyalar

18 ichida bir xonali sonlarni o‘nlik orqali o‘tib ayirish     

Animatsiyalar

Ikki xonali sonlarni qo‘shish     
Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Animatsiyalar

Ikki xonali sonlarni qo‘shish     
Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Animatsiyalar

Qushish jadvali 2     

Animatsiyalar

Ikki amalli masalalar     
Ikki amalli masalalar

Animatsiyalar

Qushish jadvali     

Animatsiyalar

Qo‘shishga doir misollar     
100 gacha sonlar. Qo‘shishga doir misollar

Animatsiyalar

10 gacha sonlar. Masala     
10 gacha sonlar. Masala

Animatsiyalar

    
Умножение 1, 0 на цифры

Animatsiyalar

1, 0 ni songa ko'paytirish     
1, 0 ni songa ko'paytirish

Animatsiyalar

Ko'paytirish-1     
Ko'paytirish-1

Animatsiyalar

Ko'paytirish-2     
Ko'paytirish-2

Animatsiyalar

Bo'lish-1     
Bo'lish-1

Animatsiyalar

Bo'lish-2     
Bo'lish-2

Animatsiyalar

0 ga bo'lish mumkin emas-1     
0 ga bo'lish mumkin emas-1

Animatsiyalar

0 ga bo'lish mumkin emas-2     
0 ga bo'lish mumkin emas-2

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 1 (5 tilda)     
Elektron ta'lim resursi, 5 tilda (EATR-2017 g'olibi)

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 4     
Matematika 4 (multimediali ilova)

Videodarslar

Matematika fani 1-sinf. Yuz ichida qo'shish va ayirish.     
Yuz ichida qo'shish va ayirish.

Videodarslar

Algebra fani 8-sinf Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish.mp4     
Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish haqida tushunchaga ega bo‘asiz.

Videoroliklar

Mustaqillik roligi     
Mustaqillik roligi

Animatsiyalar

Qo‘shishga doir misollar     
20 gacha sonlar. Qo‘shishga doir misollar

Animatsiyalar

Qo‘shishga doir misollar     
10 gacha sonlar. Qo‘shishga doir misollar

Animatsiyalar

Tug‘ri burchak     

Animatsiyalar

To‘g‘ri burchak-2     

Animatsiyalar

Қўшишга доир мисоллар     
Қўшишга доир мисоллар

Animatsiyalar

0 soni. Teskari sanash.     
0 soni. Teskari sanash.

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 4     
Elektron ta'lim resursi (EATR-2017 g'olibi)

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 1     
Multimediali ilova (2014)

O‘zbekistonda kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarga matematika o‘rgatishning nazariyasi va amaliyoti     
Maktab ma'muriyati, o‘qituvchilar, xalq ta'limi xodimlari va maktablarda o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etish va uni boshqarishda foydalanishi mumkin

Animatsiyalar

Narsalarning yarim, chorak qismlarini topishga doir misol, masalalar yechish-1     
Narsalarning yarim, chorak qismlarini topishga doir misol, masalalar yechish-1

Animatsiyalar

Shakllarning yuzi-1     
Shakllarning yuzi-1

Animatsiyalar

Shakllarning yuzi-2     
Shakllarning yuzi-2

Animatsiyalar

Millimetr-1     
Millimetr-1

Animatsiyalar

Millimetr-2     
Millimetr-2

Animatsiyalar

Test     
Kilogramm

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Touch The Bubbles 2     
Touch The Bubbles 2 логическая развивающая игра, нужно собрать цвета

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

YummyNuts 2     
YummyNuts 2 увлекательная игра, для поднятия настроения

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Тетрис классический     
Тетрис классический логическая игра для развития мышления.

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

FundaVinci     
FundaVinci логическая игра для развития мышления

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Смешарики Футбол     
Смешарики Футбол увлекательная игра для детей

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Смешарики Убегай     
Смешарики Убегай увлекательная игра для детей

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Собери Картинку     
Собери Картинку увлекательная игра для детей

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Улитка     
Улитка увлекательная игра для детей

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Hapland2     
Hapland2 логическая головоломка

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Раскрась картинку     
Раскрась картинку нужно раскрасить выбранные картинки

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

3D Кубик Рубика     
3D Кубик Рубика логическая игра, нужно собрать объемный кубик рубик

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

игра Шашки     
игра Шашки логическая развивающая мышление игра

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Cheese Barn     
Cheese Barn логическая развивающая игра

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 3     
Multimediali ilova

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 2     
Multimediali ilova

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O'ynaymizu o'ylaymiz "Matematika" 1     
Еlektron ta'lim resursi

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Chiziqli funksiya va uning grafigi 8     
Algebra fanidan dars ishlanmasi

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Kvadrat funksiya va uning grafigi 9     
Algebra fanidan dars ishlanmasi

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika va geometriya 7, 1-disk     
Еlektron ta'lim resursi. OTB, 2011

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika va geometriya 7, 2-disk     
Еlektron ta'lim resursi. OTB, 2011