Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Dars ishlanmalariOtning tuzilishiga ko’ra turlari

6-sinf darsligidagi ,,Otning tuzilishiga ko’ra turlari” mavzusi III chorakda o’tiladigan murakkab mavzulardan bo’lib, o’quvchilarga biroz qiyinchilik tug’diradi.Taqdim etilayotgan ushbu dars ishlanmada yangi mavzuning yaxshi o’zlashtirilishi noan’anaviy tarzda turli rasmlar,jadvallar va turli interfaol o’yinlar orqali qiziqarli aks ettirilgan. Dars ishlanma DTS talablarini, kompetensiyalarini shakllantirishga va o’quvchilarni mantiqiy fikrlatishga, ijodkorlikka undaydi.

Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasi

Intizomli bo’lish; Bir-birini hurmat qilish; Faollik ko’rsatish; Hamkorlikda ishlash; Do’stlar fikrini qadrlash; Vaqtdan unumli foydalanish.

KO`MAKCHI FE’LNING MA’NOLARI

Yetakchi va ko`makchi fe’lga qo`shiluvchi qo`shimchalar. Yetakchi va ko`makchi fe’lga nisbat qo`shimchalarining qo`tartibi. Yetakchi va ko`makchi fe’lga zamon, shaxs-son qo`shimchalarining shilishi

O`tkir Hoshimovning so`nmas ijodi

Mehr to`la onalar qalbini so`lishni bilmaydigan muattar gulga qiyoslashadi. Tabiat gultoji bo`lgan onalar qalbi olamga nur taratuvchi quyoshdir. “Dunyoning ishlari” qissasi o`zbek adabiyotida yaratilgan onalar to`g’risidagi chinakam asarning ilk namunasi bo`ldi. Yozuvchi qissa qahramoni timsolida o`zbek onalari siymosini yaratdi.

So`z - gaplar

“Men faxrlanaman…” usuli orqali psixologik muhit yaratiladi. Masalan: Men faxrlanaman - kasbim bilan. Chunki shogirdlar kamolini ko`rish oliy baxt.

Gapning ifoda maqsadiga ko’ra turlari

o`quvchilarning gapning ifoda maqsadiga ko`ra turlari yuzasidan 5-sinfda olgan bilimlarini yangi tushunchalar asosida boyitish

Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasi

Ushbu dars ishlanma umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarning adabiyot fanining dars jarayonida noa’nanaviy usullaridan keng foydalangan holda hozirgi kundagi kitob o’qish muammosini zamonaviy ko’rinishini ifodalagan holatida foydalanish mumkinligi ko’rsatib berilgan. Bundan tashqari dars ishlanmada o’qituvchilar uchun Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasini o’quvchilar ongida turli xil dars turi va usullardan oqilona foydalanib bilim, ko’nikma, malakalarini hosil qilish va mustahkamlash yo’llari berilgan.

Abdulla Oripovning hayoti va ijodi

Adabiy ta’limni, u ta’lim jarayonining qaysi bosqichida bo`lishidan qat’iy nazar, o`quvchilarni mustaqil faoliyatga yo`naltirish asosida tashkil etishi milliy tarbiyashunoslikning maqsadiga muvofiq keladi.

Otning tuzilishiga ko’ra turlari

6-sinf darsligidagi ,,Otning tuzilishiga ko’ra turlari” mavzusi III chorakda o’tiladigan murakkab mavzulardan bo’lib, o’quvchilarga biroz qiyinchilik tug’diradi.Taqdim etilayotgan ushbu dars ishlanmada yangi mavzuning yaxshi o’zlashtirilishi noan’anaviy tarzda turli rasmlar,jadvallar va turli interfaol o’yinlar orqali qiziqarli aks ettirilgan. Dars ishlanma DTS talablarini, kompetensiyalarini shakllantirishga va o’quvchilarni mantiqiy fikrlatishga, ijodkorlikka undaydi.