Siz ushbu bobni o’rganib, xordalilarning tuzilishi, hayot kechirishi, asosiy sistematik guruhlari (sinflar, turkumlar) to’g’risida umumiy tushunchaga ega bo’lasiz, ularning tabiatdagi va odam hayotidagi ahamiyati, kelib chiqishi va tarixiy taraqqiyotini tasavvur qilasiz.