O'zbekcha                    English        
Multimedia umumta`lim dasturlarini rivojlantirish markazi  

! Xorijiy tillarni o'rganamiz
24 Iyun 2013 19:11
Gogo loves English. 10-What is the time?

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:10
Gogo loves English. 9-How many are there?

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:08
Gogo loves English. 8-How old are you

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:07
Gogo loves English. 7-What are they

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:04
Gogo loves English. 6-What colour is this

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:03
Gogo loves English. 5-Is that a tiger

Batafsil..  


24 Iyun 2013 19:02
Gogo loves English. 4-What's this

Batafsil..  


24 Iyun 2013 18:51
Gogo loves English. 3-She's my mother

Batafsil..  


24 Iyun 2013 18:50
Gogo loves English. 2-What's his name

Batafsil..  


24 Iyun 2013 18:42
Gogo loves English. 1-My name's Gogo

Batafsil..  


13 May 2013 13:08
KID's English (tajriba-sinov uchun)Izohlar:3
KID’s English umumta’lim maktablarining boshlang‘ich, ya’ni 1-sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallab tayyorlangan Darslik, Multimedia DVD hamda O‘qituvchi uchun metodik qo‘llanmalardan iborat bo‘lgan 3 tarkibli o‘quv-metodik majmuadir.

O‘quv-metodik majmuada ingliz tili alifbosini o‘rgatish nazarda tutilmagan bo‘lsa-da, undagi turli-tuman til orgatish-o‘rganishga qaratilgan qiziqarli o‘yinlar, qo‘shiqlar, harakatli mashqlar o‘quvchilarga ingliz tilidan yetarli darajada saboq berib, ularni gapirishga o‘rgatishi shubhasiz.


Batafsil..  


08 May 2013 17:02
Rangli boyoqlar bilan boyash o'yini, bolalar uchun ingliz tilida (Uy jonivorlari).
Tasvirda ko'rsatilgan jonivorlarni vazifa mazmuniga mos ravishda tegishli ranglar bilan bo’yang.

Batafsil..  


08 May 2013 16:46
Rangli boyoqlar bilan boyash o'yini, bolalar uchun ingliz tilida (Dengiz jonivorlari).
Tasvirda ko'rsatilgan dengiz jonivorlarini vazifa mazmuniga mos ravishda tegishli ranglar bilan bo’yang.

Batafsil..  


08 May 2013 15:37
Rangli boyoqlar bilan boyash (Kamalak)

Rangli bo’yoqlar bilan bo’yash o'yini (Ingliz tilida, bolalar uchun)

Vazifani diqqat vilan tinglang, o’qing va uqing. Tasvirdagi predmetlarni vazifa mazmuniga mos ravishda tegishli ranglar bilan bo’yang.


Batafsil..  


01 May 2013 13:52
Angel! look out! (ingliz tilida, bolalar uchun o'yin)
Angel! look out!   Bolalar uchun ingliz tilida o'yin.

Batafsil..   1 2 3 4 5 6 7
  © Copyright 2017 O`zR XTV huzuridagi MUDRM      www.gov.uz    www.uz    www.ccitt.uz    www.ziyonet.uz    www.multimedia.uz