Raqamlash. Og‘zaki hisoblashlar: qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish, yaxlit sonlarni bo‘lish

Matematika 4 sinflar uchun