Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

AnimatsiyalarBo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1

Masalalarni yozishning jadval usuli-2

Masalalarni yozishning jadval usuli-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2

Masalalarni yozishning jadval usuli-1

Masalalarni yozishning jadval usuli-1

Noma'lum ko'paytuvchini topish

Noma'lum ko'paytuvchini topish

Noma'lum bo'luvchini topish

Noma'lum bo'luvchini topish

Doira.Aylana markazi va radiusi-1

Doira.Aylana markazi va radiusi-1

Doira. Aylana markazi va radiusi-2

Doira. Aylana markazi va radiusi-2

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2

Amallarni bajarish tartibi-1

Amallarni bajarish tartibi-1

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Baliqlarni bo‘yash

Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

Baliqlarni bo‘yash

Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

O‘rdaklarni bo‘yash

O‘rdaklarni bo‘yashga doir misollar

O‘rdaklarni bo‘yash

O‘rdaklarni bo‘yashga doir misollar

O’rdaklarni bo‘yang

O’rdaklarni bo‘yashga doir misollar

O’rdaklar nechta?

O’rdaklar nechta?

10 soni haqida she‘r

10 soni haqida she‘r

9 soni haqida she’r

9 soni haqida she’r

8 soni haqida she’r

8 soni haqida she’r

7 soni haqida she‘r

7 soni haqida she‘r

6 soni haqida she’r

6 soni haqida she’r

5 soni haqida she’r

5 soni haqida she’r

4 soni haqida she’r

4 soni haqida she’r

3 soni haqoda she’r

3 soni haqoda she’r

2 soni haqida she’r

2 soni haqida she’r

1 raqami haqida she’r

1 raqami haqida she’r

0 raqami haqida she’r

0 raqami haqida she’r

Ayirishga doir masala

Ayirishga doir masala

Masala

Ayirishga doir masala

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Ikki amalli masalalar

Ikki amalli masalalar

Qo‘shishga doir misollar

100 gacha sonlar. Qo‘shishga doir misollar

10 gacha sonlar. Masala

10 gacha sonlar. Masala

Interaktiv mashq

Tabiatda jism va moddalar

Interaktiv mashq

Tabiatda jism va moddalar