Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Matematika 258

Animatsiyalar

Parallelogrammning yuzi     
Parallelogrammning yuzini hisoblashga oid animatsiyali resurs

Animatsiyalar

z=sin(x)-cos(x) tenglamasinig grafigi     
z=sin(x)-cos(x) tenglamasinig grafigiga oid animatsiyali resurs

Animatsiyalar

y=x2+bx+1 funktsiyasining grafigi     
y=x2+bx+1 funktsiyasining grafigiga oid animatsiyali resurs

Animatsiyalar

Pifagor teoremasi     
Pifagor teoremasiga oid animatsiyali resurs

Animatsiyalar

y=sin(x) funktsiyasining grafigi     
y=sin(x) funktsiyasining grafigiga oid animatsiyali resurs

Animatsiyalar

Radian to'g'risida tushuncha     
Trigonometriyaga oid animatsiyali resurs

Videodarslar

Алгебра. 7-sinf. Kombinatorikaning o‘rin almashtirish va guruhlash qoidasi.     
Siz ushbu darsda kombinatorika haqida amaliy va nazariy bilimlarga ega bo‘lasiz.

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematik boshqotirma     
Matematik boshqotirma

Videodarslar

Harakatga doir masalalar, ularni yechish usullari     
O'qituvchi: Saidova Mohinur

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Harakatga doir masalalar     
Harakatga doir masalalar

Bitiruv imtixon savollari

9-sinf o‘quvchilari uchun matematika fanidan imtihon materiallari     
9-sinf o‘quvchilari uchun matematika fanidan imtihon materiallari

Videodarslar

Matematika fani 2-sinf.(Imkoniyati cheklangan bolalar uchun) Mavzu:Detsimetr va metr     
Detsimetr va metr haqida tushunchaga ega bo‘lasiz.

Videodarslar

Matematika fani. 1-sinf. Mavzu: Yuz ichida qo'shish va ayirish     
Yuz ichida qo'shish va ayirish haqida tushunchaga ega bo‘lasiz.

Videodarslar

Математика fani. 3-sinf. Mavzu: Yil, oy, hafta.     
Bir yil necha kun, necha oy, va necha haftadan iborat ekanligini o‘rganasiz.

Videodarslar

Matematika fani. Mavzu: O‘nli kasrlarni taqqoslash     
O‘nli kasrlarni taqqoslashni o‘rganasiz

Videodarslar

Алгебра fani.7-sinf. Mavzu: Qavslarni ochish     
Qavslarni ochish qoidalari bilan tanishasiz

Videodarslar

Matematika fani. 5- sinf. Mavzu:Foizlar     
Foizlar haqida tushunchaga ega bo‘lasiz

Videodarslar

Matematika fani. 6-sinf. Mavzu: Tub sonlarni topishning tezkor usuli     
Tub sonlarni tez topish usuli bilan tanishasiz

Videodarslar

Matematika fani. 5-sinf. Mavzu: O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish.     
Zaif eshituvchi bollalar uchun matematika fanidan "O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish" mavzusi.

Dars ishlanmalari

2-sinf matematika fanidan dars ishlanma     
Ko’paytirishning hadlari mavzusida dars ishlanma

Videodarslar

Umnojeniye desyatichnix drobey na naturalnoye chislo     
Umnojeniye desyatichnix drobey na naturalnoye chislo

Elektron axborot-ta'lim resurslar

"Uchburchak" dasturiy ilova     
Uchburchak va uning elementlarini o'rganish uchun dasturiy ilova

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Pentamino o'yini     
"Pentamino" interaktiv o'yin.

Animatsiyalar

18 ichida bir xonali sonlarni o‘nlik orqali o‘tib qo‘shish     

Videodarslar

Matematika fani 6-sinf. Eng katta umumiy bo‘luvchi     
Eng katta umumiy bo‘luvchini topishni o‘rganasiz.

Videodarslar

Algebra fani 9-sinf Nuqtani koordinata boshi atrofida burish     
Nuqtani koordinata boshi atrofida burish haqida darslik bilan tanishib chiqishingiz mumkin

Videodarslar

Matematika 6-sinf Manfiy sonlarni qo‘shish     
Manfiy sonlarni qo‘shish

Videodarslar

Matematika fani 5-sinf Ulushlar     
Siz bu videodarsda Ulushlar haqida o‘zingizga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Elektron axborot-ta'lim resurslar

7300 · 54, 9007 · 89 ko‘rinishdagi hollarda ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

7301 · 54, 9007 · 89 ko‘rinishdagi hollarda ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Sondan kasrni topish. Masalalar yechish. O‘tilganlarni mustahkamlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Uch xonali songa ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

690 · 435, 804 · 723 ko‘rinishdagi hollarda ko‘paytirish. Kasrlarni chizmalar bo‘yicha taqqoslash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Uch xonali sonni ikki xonali sonlarga bo‘lish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Uch xonali sonni ikki xonali sonlarga bo‘lish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘p xonali sonlarni ikki xonali sonlarga bo‘lishni mustahkamlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bo‘linma bir xonali son hosil bo‘ladigan hollarda to‘rt xonali sonni uch xonali songa bo‘lish algoritmi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bo‘linmada ikki xonali son hosil bo‘ladigan hollarda uch xonali songa bo‘lish algoritmi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bo‘linmada uch va to‘rt xonali son hosil bo‘ladigan hollarda uch xonali sonlarga bo‘lish algoritmi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bo‘linmaning raqami bir necha sinash natijasida topiladigan hollarda uch xonali songa bo‘lish algoritmi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bo‘linmaning o‘rtasida va oxirida nollar uchraydigan hollarda uch xonali songa bo‘lish algoritmi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Uch xonali songa qoldiqli bo‘lish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O‘tilganlarni mustahkamlash. To‘rt arifmetik amallar bilan misollar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O‘tilganlarni mustahkamlash. O‘rganilgan turdagi masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O‘tilganlarni mustahkamlash. O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O‘tilganlarni mustahkamlash. O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O‘tilganlarni mustahkamlash. O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O‘tilganlarni mustahkamlash. O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Sonli nurda kasrni topish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Kasrlar haqida tushuncha. O‘rganilgan ko‘rinishdagi masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Kasrlar haqida tushuncha. O‘rganilgan ko‘rinishdagi masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘p xonali sonlarni ikki xonali songa yozma ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ikki xonali sonni ikki xonali songa og‘zaki ko‘paytirish usullari     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Nollar bilan tugaydigan sonlarga yozma qoldiqli bo‘lish (murakkabroq hollar)     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bo‘linmada nollar uchraydigan hollarda yaxlit sonlarni bo‘lish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Nollar bilan tugaydigan uch xonali sonlarga bo‘lish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Yaxlit ikki xonali songa yozma bo‘lish algoritmi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Yaxlit ikki xonali songa yozma bo‘lish algoritmi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Nollar bilan tugaydigan sonlarga og‘zaki bo‘lish usullari     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Sonni ko‘paytmaga bo‘lish. Sonning ulushini topishga doir masalalar     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Jadvallar. Diagrammalar     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Jadvallar. Diagrammalar     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ikkala ko‘paytuvchining yozuvi nollar bilan tugaydigan hollarda ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

565 · 20,97 · 400 va h.k. ko‘rinishdagi misollarni xona sonlariga ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Grafiklar. Masala va tengliklar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Grafiklar. Masala va tengliklar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

10, 100, 1000 sonlariga ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Sonni ko‘paytmaga ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Harakatga doir o‘rganilgan ko‘rinishdagi masalalarni yechish. To‘g‘ri to‘rtburchakning noma’lum tomonini uning ma’lum tomoni va yuzi bo‘yicha topish qoidasini takrorlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Qarama-qarshi yo‘nalishdagi harakatga doir masalalar (uchta o‘zaro teskari masala)     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Qarama-qarshi yo‘nalishdagi harakatga doir masalalar yechilishi bilan tanishtirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Qarama-qarshi yo‘nalishdagi harakatga doir masalalar yechilishi bilan tanishtirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Koordinata burchagi. Uchrashma harakatga doir masalalarning yechilishi bilan tanishtirish (uchta o‘zaro teskari masala)     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Koordinata burchagi. Uchrashma harakatga doir masalalarning yechilishi bilan tanishtirish (uchta o‘zaro teskari masala)     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Harakatga doir masalalar yechish. Yuz o‘lchov birliklarini takrorlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Paletka bilan tanishtirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Paletka bilan tanishtirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Yangi yuz o‘lchov birligi – kvadrat kilometr bilan tanishtirish. Bo‘linmaning yozilishidagi raqamlarni aniqlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Nuqta koordinatasi. O‘rganilganlarni mustahkamlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bo‘linma yozuvining o‘rtasida yoki oxirida nollar hosil bo‘ladigan hollarda yozma bo‘lish algoritmi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Yangi yuz o‘lchov birligi – kvadrat millimetr bilan tanishtirish. Sonli nur yordamida sonlarni taqqoslash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Yangi yuz o‘lchov birligi – kvadrat millimetr bilan tanishtirish. Sonli nur yordamida sonlarni taqqoslash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Yangi yuz birligi – kvadrat metr bilan tanishtirish. Misol va masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘p xonali sonni bir xonali songa bo‘lish. To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzini topish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Harakatga doir masalalar yechishni mustahkamlash. Uchrashma harakat va qarama–qarshi yo‘nalishdagi harakatga doir masalalarni yechishga tayyorlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Harakatga doir masalalar yechishni mustahkamlash. Uchrashma harakat va qarama–qarshi yo‘nalishdagi harakatga doir masalalarni yechishga tayyorlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Birinchi ko‘paytuvchi yozuvining oxirida nollar uchraydigan hollarda ko‘paytirish. Yuzni topishni takrorlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bir xonali sonni ko‘p xonali songa ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Kattaliklar: tezlik, vaqt, masofa. Bu kattaliklar orasidagi o‘zaro munosabatlarni aniqlash. Harakat tezligini topish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Kattaliklar: tezlik, vaqt, masofa. Bu kattaliklar orasidagi o‘zaro munosabatlarni aniqlash. Harakat tezligini topish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Joylar orasidagi masofani topish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Joylar orasidagi masofani topish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Harakat vaqtini topish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Harakat vaqtini topish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘paytirish bilan qo‘shish orasidagi bog‘lanish. Nur bilan tanishtirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

5007 · 4 ko‘rinishdagi hollarda ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bir xonali sonni ko‘p xonali songa ko‘paytirish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Kattaliklarni qo‘shish va ayirish usullari     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Noma’lum ayiriluvchini topish.Tenglamalarning murakkab ko‘rinishi. Vaqt birliklari jadvalini takrorlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Kattaliklarni qo‘shish va ayirish usullari     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Noma’lum ayiriluvchini topish.Tenglamalarning murakkab ko‘rinishi. Vaqt birliklari jadvalini takrorlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Noma’lum kamayuvchini topish. Tenglamalarning murakkab ko‘rinishi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Noma’lum qo‘shiluvchini topish. Tenglamalarning murakkab ko‘rinishi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Noma’lum qo‘shiluvchini topish. Tenglamalarning murakkab ko‘rinishi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

To‘g‘ri chiziqlarning parallelligi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

To‘g‘ri chiziqlarning parallelligi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

1000 – 521, 60003 – 284 ko‘rinishdagi misollar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

To‘g‘riburchakli parallelepiped. Kub     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

To‘g‘riburchakli parallelepiped. Kub     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘pyoq va uning elementlari     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘pyoq va uning elementlari     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Uchburchaklarning burchaklari bo‘yicha tasnifi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Uchburchaklarning tomonlari bo‘yicha tasnifi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Uchburchaklarning burchaklari bo‘yicha tasnifi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Geometrik jismlar bilan tanishtirish. Yassi shakllar haqidagi bilimlarni mustahkamlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Geometrik jismlar bilan tanishtirish. Yassi shakllar haqidagi bilimlarni mustahkamlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Hamma amallar bilan misollar yechish. Massa birliklari jadvalini takrorlash     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Amallarning bajarilish tartibi (qavsli misollarda)     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Amallarning bajarilish tartibi (qavssiz misollarda)     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bir millionning hosil bo‘lishi, o‘qilishi va yozilishi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘p xonali sonlarni raqamlash. Sonni 10, 100, 1000 marta orttirish (kamaytirish)     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

To‘g‘ri chiziqlarning perpendikulyarligi haqida tushuncha     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Raqamlash. Sonning sinflarga bo‘linishi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘p xonali sonlarning o‘qilishi. Xona qo‘shiluvchilarining yig‘indisi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Ko‘p xonali sonlarning o‘qilishi. Xona qo‘shiluvchilarining yig‘indisi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Raqamlash. Og‘zaki hisoblashlar: qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish, yaxlit sonlarni bo‘lish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

1000 ichida raqamlashni mustahkamlashga doir misol     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Bir xonali songa ko‘paytirish yoki bo‘lishni o‘z ichiga olgan tarkibli masalalar     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Uch xonali sonni bir xonali songa ko‘paytirish va bo‘lish amallarini mustahkamlash. Ikki usulda yechiladigan masalalar     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O‘nlik sanoq sistemasi haqida tushuncha     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O‘nlik sanoq sistemasi haqida tushuncha     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Raqamlash. Birlar sinfi, minglar sinfi, millionlar sinfi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Raqamlash. Birlar sinfi, minglar sinfi, millionlar sinfi     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Test. O‘tilganlarni mustahkamlash. O‘rganilgan turdagi misol va masalalar yechish     
Matematika 4 sinflar uchun

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Raqamlash. Birlar sinfi, minglar sinfi, millionlar sinfi     
Matematika 4 sinflar uchun

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 30 gacha sonlar     
Son to‘ldiruvchilari. 30 gacha sonlar

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 100 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 100 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 10 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 10 soni

Animatsiyalar

37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1     
37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 9 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 9 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 8 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 8 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 7 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 7 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 6 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 6 soni

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 5 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 5 soni

Animatsiyalar

Sonli ifodalar-2     

Animatsiyalar

37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1     
37+48, 37+53 ko'rinishdagi qo'shish-1

Animatsiyalar

Sonli ifodalar-2     

Animatsiyalar

Sonli ifodalar-2     

Animatsiyalar

45,23 ko'rinishdagi misollar 1     
45,23 ko'rinishdagi misollar 1

Animatsiyalar

64,26 ko'rinishdagi misollar     
64,26 ko'rinishdagi misollar

Animatsiyalar

30,3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-1     
30,3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-1

Animatsiyalar

30-3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-2     
30-3 ko'rinishdagi ayirishning yozma usullari-2

Animatsiyalar

52-24 ko'rinishdagi misollarni ayirishning yozma usuli-1     
52-24 ko'rinishdagi misollarni ayirishning yozma usuli-1

Animatsiyalar

Значения в виде a+49, 91     
Значения в виде a+49, 91

Animatsiyalar

a-49, 91 Ko'rinishdagi ifodalar-2     
a-49, 91 Ko'rinishdagi ifodalar-2

Animatsiyalar

27,x 27 Ko'rinishdagi tenglama     
27,x 27 Ko'rinishdagi tenglama

Animatsiyalar

Shakllarni harflar bilan belgilash-1     
Shakllarni harflar bilan belgilash-1

Animatsiyalar

Shakllarni harflar bilan belgilash-2     
Shakllarni harflar bilan belgilash-2

Animatsiyalar

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1     
Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-1

Animatsiyalar

Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2     
Bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma-2

Animatsiyalar

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2     
Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-2

Animatsiyalar

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1     
Katta sonni kichik songa ko'paytirish-1

Animatsiyalar

Masalalarni yozishning jadval usuli-2     
Masalalarni yozishning jadval usuli-2

Animatsiyalar

Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2     
Katta sonni kichik songa ko'paytirish-2

Animatsiyalar

Masalalarni yozishning jadval usuli-1     
Masalalarni yozishning jadval usuli-1

Animatsiyalar

Noma'lum ko'paytuvchini topish     
Noma'lum ko'paytuvchini topish

Animatsiyalar

Noma'lum bo'luvchini topish     
Noma'lum bo'luvchini topish

Animatsiyalar

Doira.Aylana markazi va radiusi-1     
Doira.Aylana markazi va radiusi-1

Animatsiyalar

Doira. Aylana markazi va radiusi-2     
Doira. Aylana markazi va radiusi-2

Animatsiyalar

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1     
4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-1

Animatsiyalar

4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2     
4 ni ko'paytirish va 4 ga bo'lish-2

Animatsiyalar

Amallarni bajarish tartibi-1     
Amallarni bajarish tartibi-1

Animatsiyalar

Ogzaki qoshish va ayirish usullari     

Animatsiyalar

Sonli ifodalar-1     

Animatsiyalar

Son to‘ldiruvchilari. 4 soni     
Son to‘ldiruvchilari. 4 soni

Animatsiyalar

Baliqlarni bo‘yash     
Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

Baliqlarni bo‘yash     
Baliqlarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

Soat. Minut-2     

Animatsiyalar

O‘rdaklarni bo‘yash     
O‘rdaklarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

O‘rdaklarni bo‘yash     
O‘rdaklarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

O’rdaklarni bo‘yang     
O’rdaklarni bo‘yashga doir misollar

Animatsiyalar

O’rdaklar nechta?     
O’rdaklar nechta?

Animatsiyalar

10 soni haqida she‘r     
10 soni haqida she‘r

Animatsiyalar

9 soni haqida she’r     
9 soni haqida she’r

Animatsiyalar

8 soni haqida she’r     
8 soni haqida she’r

Animatsiyalar

7 soni haqida she‘r     
7 soni haqida she‘r

Animatsiyalar

6 soni haqida she’r     
6 soni haqida she’r

Animatsiyalar

5 soni haqida she’r     
5 soni haqida she’r

Animatsiyalar

4 soni haqida she’r     
4 soni haqida she’r

Animatsiyalar

3 soni haqoda she’r     
3 soni haqoda she’r

Animatsiyalar

2 soni haqida she’r     
2 soni haqida she’r

Animatsiyalar

1 raqami haqida she’r     
1 raqami haqida she’r

Animatsiyalar

Soat. Minut-1.     

Animatsiyalar

0 raqami haqida she’r     
0 raqami haqida she’r

Animatsiyalar

Ayirishga doir masala     
Ayirishga doir masala

Animatsiyalar

11-6, 11-7, 11-8,11-9 kurinishdagi misollarni yechish     

Animatsiyalar

Masala     
Ayirishga doir masala

Animatsiyalar

18 ichida bir xonali sonlarni o‘nlik orqali o‘tib ayirish     

Animatsiyalar

Ikki xonali sonlarni qo‘shish     
Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Animatsiyalar

Ikki xonali sonlarni qo‘shish     
Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Animatsiyalar

Qushish jadvali 2     

Animatsiyalar

Ikki amalli masalalar     
Ikki amalli masalalar

Animatsiyalar

Qushish jadvali     

Animatsiyalar

Qo‘shishga doir misollar     
100 gacha sonlar. Qo‘shishga doir misollar

Animatsiyalar

10 gacha sonlar. Masala     
10 gacha sonlar. Masala

Referatlar

Karrali kо‘paytuvchilarga ajratish     
Karrali kо‘paytuvchilarga ajratish

Animatsiyalar

    
Умножение 1, 0 на цифры

Animatsiyalar

1, 0 ni songa ko'paytirish     
1, 0 ni songa ko'paytirish

Animatsiyalar

Ko'paytirish-1     
Ko'paytirish-1

Animatsiyalar

Ko'paytirish-2     
Ko'paytirish-2

Animatsiyalar

Bo'lish-1     
Bo'lish-1

Animatsiyalar

Bo'lish-2     
Bo'lish-2

Animatsiyalar

0 ga bo'lish mumkin emas-1     
0 ga bo'lish mumkin emas-1

Animatsiyalar

0 ga bo'lish mumkin emas-2     
0 ga bo'lish mumkin emas-2

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 1 (5 tilda)     
Elektron ta'lim resursi, 5 tilda (EATR-2017 g'olibi)

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 4     
Matematika 4 (multimediali ilova)

Darsda kerakli fotolar

Metematika (rasm 1)     
Matematikaga oid fotolar

Darsda kerakli fotolar

Matematika (rasm 2)     
Matematikaga oid fotolar

Darsda kerakli fotolar

Matematika (rasm 3)     
Matematikaga oid fotolar

Videodarslar

Matematika fani 1-sinf. Yuz ichida qo'shish va ayirish.     
Yuz ichida qo'shish va ayirish.

Videodarslar

Algebra fani 8-sinf Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish.mp4     
Tenglamalar sistemasini o‘trniga qo‘yish usulida yechish haqida tushunchaga ega bo‘asiz.

Videoroliklar

Mustaqillik roligi     
Mustaqillik roligi

Animatsiyalar

Qo‘shishga doir misollar     
20 gacha sonlar. Qo‘shishga doir misollar

Animatsiyalar

Qo‘shishga doir misollar     
10 gacha sonlar. Qo‘shishga doir misollar

Animatsiyalar

Tug‘ri burchak     

Animatsiyalar

To‘g‘ri burchak-2     

Animatsiyalar

Қўшишга доир мисоллар     
Қўшишга доир мисоллар

Animatsiyalar

0 soni. Teskari sanash.     
0 soni. Teskari sanash.

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 4     
Elektron ta'lim resursi (EATR-2017 g'olibi)

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 1     
Multimediali ilova (2014)

O‘zbekistonda kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarga matematika o‘rgatishning nazariyasi va amaliyoti     
Maktab ma'muriyati, o‘qituvchilar, xalq ta'limi xodimlari va maktablarda o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etish va uni boshqarishda foydalanishi mumkin

Animatsiyalar

Narsalarning yarim, chorak qismlarini topishga doir misol, masalalar yechish-1     
Narsalarning yarim, chorak qismlarini topishga doir misol, masalalar yechish-1

Animatsiyalar

Shakllarning yuzi-1     
Shakllarning yuzi-1

Animatsiyalar

Shakllarning yuzi-2     
Shakllarning yuzi-2

Animatsiyalar

Millimetr-1     
Millimetr-1

Animatsiyalar

Millimetr-2     
Millimetr-2

Animatsiyalar

Test     
Kilogramm

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Touch The Bubbles 2     
Touch The Bubbles 2 логическая развивающая игра, нужно собрать цвета

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

YummyNuts 2     
YummyNuts 2 увлекательная игра, для поднятия настроения

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Тетрис классический     
Тетрис классический логическая игра для развития мышления.

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

FundaVinci     
FundaVinci логическая игра для развития мышления

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Смешарики Футбол     
Смешарики Футбол увлекательная игра для детей

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Смешарики Убегай     
Смешарики Убегай увлекательная игра для детей

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Собери Картинку     
Собери Картинку увлекательная игра для детей

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Улитка     
Улитка увлекательная игра для детей

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Hapland2     
Hapland2 логическая головоломка

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Раскрась картинку     
Раскрась картинку нужно раскрасить выбранные картинки

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

3D Кубик Рубика     
3D Кубик Рубика логическая игра, нужно собрать объемный кубик рубик

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

игра Шашки     
игра Шашки логическая развивающая мышление игра

O‘rgatuvchi (ta'limiy) o‘yinlar

Cheese Barn     
Cheese Barn логическая развивающая игра

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 3     
Multimediali ilova

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika 2     
Multimediali ilova

Elektron axborot-ta'lim resurslar

O'ynaymizu o'ylaymiz "Matematika" 1     
Еlektron ta'lim resursi

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Chiziqli funksiya va uning grafigi 8     
Algebra fanidan dars ishlanmasi

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Kvadrat funksiya va uning grafigi 9     
Algebra fanidan dars ishlanmasi

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika va geometriya 7, 1-disk     
Еlektron ta'lim resursi. OTB, 2011

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Matematika va geometriya 7, 2-disk     
Еlektron ta'lim resursi. OTB, 2011