Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Fizika 87

Bitiruv imtixon savollari

6-sinf o‘quvchilari uchun Nemis tili fanidan imtihon materiallari     
6-sinf o‘quvchilari uchun Nemis tili fanidan imtihon materiallari

Laboratoriya ishlari

7 - sinf. 4 - Laboratoriya ishi:     
Mexanik energiyaning aylanish va saqlanish qonunini o‘rgannsh.

Laboratoriya ishlari

7 - sinf. 3 - Laboratoriya ishi:     
Sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash.

Laboratoriya ishlari

7 - sinf. 1 - Laboratoriya ishi:     
Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash.

Laboratoriya ishlari

7 - sinf. 2 -Laboratoriya ishi:     
Prujinaning bikirligini aniqlash.

Videodarslar

Surdo tarjima. Iste’molchilarni ketma-ket ulash.     
Iste’molchilarni ketma-ket ulashning sir-asrorlarini o‘rganasiz.

Videodarslar

Surdo tarjima. Iste’molchilarni parallel ulash.     
Iste’molchilarni parallel ulashdagi sirlarini bilib olasiz.

Videodarslar

Fizka fani 9-sinf Yupqa linza yordamida tasvir yasash.     
Yupqa linza yordamida tasvir yasash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Videodarslar

Fizika fani 9-sinf Atom yadrosi     
Atom yadrosining tuzilishi haqida tushunchaga ega bo‘ladilar.

Animatsiyalar

Sonlar lentasi     
Sonlar lentasi

Animatsiyalar

Sonlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar     
Sonlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar

Animatsiyalar

10 gacha sonlarni solishtirish     
10 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

10 gacha sonlarni solishtirish     
10 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

20 gacha sonlarni solishtirish     
20 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

20 gacha sonlarni solishtirish     
20 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

50 gacha sonlarni solishtirish     
50 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

1000 gacha sonlarni solishtirish     
1000 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

100 gacha sonlarni solishtirish     
100 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

100 gacha sonlarni solishtirish     
100 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

1000 gacha sonlarni solishtirish     
1000 gacha sonlarni solishtirish

Animatsiyalar

Sabsilarni sanashga doir misollar     
Sabsilarni sanashga doir misollar

Animatsiyalar

Predmetlar sonini o‘sish tartibida joylashtirish     
Predmetlar sonini o‘sish tartibida joylashtirish

Animatsiyalar

Misollarni javoblari bilan joylashtiring     
Misollarni javoblari bilan joylashtiring

Animatsiyalar

Misollarni javoblari bilan joylashtiring     
Misollarni javoblari bilan joylashtiring

Animatsiyalar

Misollarni javoblari bilan joylashtiring     
Misollarni javoblari bilan joylashtiring

Animatsiyalar

Misollarni javoblari bilan joylashtiring     
Misollarni javoblari bilan joylashtiring

Animatsiyalar

Misollarni javoblari bilan joylashtiring     
Misollarni javoblari bilan joylashtiring

Animatsiyalar

Masala     
100 gacha sonlar

Animatsiyalar

Qavslar     
Qavslarga doir animatsiyalar

Animatsiyalar

Qavslar     
Qavslarga doir animatsiyalar

Animatsiyalar

Raqamlarning yozilishi     
Raqamlarning yozilishi

Animatsiyalar

10 gacha sonlar     
10 gacha sonlarni kamayish tartibida joylashtirish

Animatsiyalar

100 gacha sonlar     
100 gacha sonlarni kamayish tartibida joylashtirish

Animatsiyalar

10 gacha sonlar     
10 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish

Animatsiyalar

20 gacha sonlar     
20 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish

Animatsiyalar

100 gacha sonlar     
100 gacha sonlarni o‘sish tartibida joylashtirish

Animatsiyalar

No‘qta va to‘g‘ri chiziq     
No‘qta va to‘g‘ri chiziq

Animatsiyalar

Shakllar     
Shakllar: uchburchak, to‘rtburchak va doira

Animatsiyalar

20 gacha sanash     
20 gacha sanash

Animatsiyalar

Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar     
Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar

Animatsiyalar

Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar     
Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar

Animatsiyalar

Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar     
Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar

Animatsiyalar

Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar     
Narsalarni tarozida tortishga doir masalalar

Animatsiyalar

Kesma chizish     
Kesma chizish

Animatsiyalar

Oltiburchak chizish     
Oltiburchak chizish

Referatlar

Elektromagnit maydon     
Spinor maydon.Erkin maydonlarni kvantlash. Opreatorlar normal ko’paytmasi . C - , P -, T- almashtirishlar, CPT-teorema.

Animatsiyalar

Predmetlarni qutilarga joylash     
Predmetlarni qutilarga joylash

Animatsiyalar

Predmetlarni qutilarga joylash     
Predmetlarni qutilarga joylash

Animatsiyalar

Predmetlarni qutilarga joylash     
Predmetlarni qutilarga joylash

Animatsiyalar

Belgilarni qutilarga joylash     
Belgilarni qutilarga joylash

Animatsiyalar

0 soni     
Teskari sanash

Animatsiyalar

100 gacha sonlar     
Mevalarni terishda tipratikonga yordam bering

Animatsiyalar

Misollarni yechib sonlarni buyang     
Misollarni yechib sonlarni buyang

Animatsiyalar

Misollarni yechib soyabonni buyang     
Misollarni yechib soyabonni buyang

Videodarslar

Fizika fani 9-sinf. Suyuqlik va uning xossalari. Sirt taranglik.     
Fizika fani 9-sinf. Suyuqlik va uning xossalari. Sirt taranglik haqida tushunchga ega bo‘lasiz.

Videodarslar

Fizika fani 8 sinf. Iste’molchilarni ketma-ket ulash.     
Iste’molchilarni ketma-ket ulash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Videodarslar

Fizika fani 8-sinf. Iste’molchilarni parallel ulash.     
Iste’molchilarni parallel ulash haqida qisqacha ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Videodarslar

Fizika fani 8 sinf. O‘tkazgizlarning qizishi.     
O‘tkazgizlarning qizishi haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Laboratoriya ishlari

Fizika fanidan laboratoriya ishlarida qo'llaniladigan jihozlar.     
Fizika fanidan laboratoriya ishlarida qo'llaniladigan jihozlar.

Laboratoriya ishlari

Matematik mayatnik     
Matematik mayatnik yordamida erkin tushish tezlanishini aniqlash.

Laboratoriya ishlari

9-sinf 6-Laboratoriya ishi:     
Linza yordamida tasvir hosil qilish

Laboratoriya ishlari

9-sinf 5-Laboratoriya ishi:     
Yorug‘lik dispersiyasini o‘rganish.

Laboratoriya ishlari

9-sinf 4-Laboratoriya ishi:     
Shishaning nur sindirish ko‘rsatgichini aniqlash.

Laboratoriya ishlari

9-sinf 3-Laboratoriya ishi:     
Turli temperaturali suvlarni aralashtirganda issiqlik miqdorini taqqoslash.

Laboratoriya ishlari

9-sinf 2-Laboratoriya ishi:     
Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash.

Laboratoriya ishlari

9-sinf 1-Laboratoriya ishi:     
Suyuqlikning sirt tarangligini aniqlash.

Laboratoriya ishlari

8-sinf 8-Laboratoriya ishi:     
Yarim o‘tkazgichli diod yordamida tokni to‘g‘rilash.

Laboratoriya ishlari

8-sinf 3-Laboratoriya ishi:     
O‘tkazgich qarshiligini ampermetr va voltmetr yordamida aniqlash.

Laboratoriya ishlari

8-sinf 2-Laboratoriya ishi:     
Tok kuchini reostat yordamida rostlash.

Laboratoriya ishlari

8-sinf 1-Laboratoriya ishi:     
Elektr zanjirini yig‘ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o‘lchash.

Laboratoriya ishlari

7 - sinf: 5- Laboratoriya ishi:     
Matematik mayatnikning tebranish davri va chastotasini aniqlash.

Laboratoriya ishlari

6 - sinf. 2 - Laboratoriya ishi:     
Shayinli tarozida jism massasini aniqlash.

Animatsiyalar

Shakllar     
Shakllar: doira va ko‘pburchaklar

Animatsiyalar

Test     
Qo‘shish va ayirishning o‘zaro bog‘liqligi

Animatsiyalar

Test     
100 ichida qo‘shish va ayirish

Animatsiyalar

Test     
11 dan 20 gacha bo‘lgan sonlar

Animatsiyalar

Test     
Ikki amalli masalalar

Animatsiyalar

Test     
Kesmalarni uzunligini o‘lchash va taqqoslash

Animatsiyalar

Test     
Litr

Animatsiyalar

Test     
O‘tilganlarni mustahkamlash

Animatsiyalar

Test     
Ikki xonali sonlarni qo‘shish

Animatsiyalar

Test     
Qavslar

Animatsiyalar

Test     
Santimetr

Animatsiyalar

Animatsita     
Animatsita

Laboratoriya ishlari

Gey-Lyussak qonunini o'rganish.     
Gey-Lyussak qonunini o'rganish.

Laboratoriya ishlari

Radioaktiv nurlanishda materiallarning singdirish koeffitsiyentini aniqlash.     
Radioaktiv nurlanishda materiallarning singdirish koeffitsiyentini aniqlash.