Diqqat! Portal test rejimida ishlamoqda!

Informatika 84

Bitiruv imtixon savollari

7-sinf o‘quvchilari uchun informatika fanidan imtihon materiallari     
7-sinf o‘quvchilari uchun informatika fanidan imtihon materiallari

Videodarslar

Informatika fani 7-sinf. Mavzu: Axborotlarni kompyuterda tasvirlanishi.     
Axborotlarni kompyuterda tasvirlanishi.

Videodarslar

Informatika fani 8-sinf Hisoblash texnikasi tarixi     
Hisoblash texnikasi tarixi

Videodarslar

Informatika fani 8-sinf. Mantiqiy amallar     
Mantiqiy amallar

Animatsiyalar

Misollar     
Misollar

Animatsiyalar

Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1     
Ko'paytirishning o'rin almashtirish xossalari-1

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Tabiatda jism va moddalar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Tabiatda jism va moddalar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
O‘simliklar qanday ko‘paytiriladi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
O‘lkamizda uchraydigan qushlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Tish gigiyenasi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Vaqt o‘lchov birligi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Suv - hayot manbai

Animatsiyalar

Animatsiya     
Bahorda kishilarning mehnati

Animatsiyalar

Test     
O‘lkamizda uchraydigan qushlar

Animatsiyalar

Test     
O‘simliklar qanday ko‘paytiriladi

Animatsiyalar

Test     
Shahar va qishloq

Animatsiyalar

Animatsiya     
Bahorda kishilarning mehnati

Animatsiyalar

Animatsiya     
Shahar va qishloq

Animatsiyalar

Animatsiya     
Gerbariy tayyorlash

Animatsiyalar

Animatsiya     
Jism va moddalar

Animatsiyalar

Animatsiya     
Ijtimoiy foydali mehnat

Animatsiyalar

Animatsiya     
O‘simliklar qanday ko‘paytiriladi

Animatsiyalar

Animatsiya     
Qushlar

Animatsiyalar

Animatsiya     
Inson va tabiat

Animatsiyalar

Animatsiya     
Tish gigiyenasi

Animatsiyalar

Animatsiya     
Vaqt o‘lchov birligi

Animatsiyalar

Animatsiya     
Suv - hayot manbai

Animatsiyalar

Animatsiya     
Yer - sayyora

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Ijtimoiy foydali mehnat

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Yer - sayyora

Animatsiyalar

Test     
Ijtimoiy foydali mehnat

Animatsiyalar

Test     
Gerbariy tayyorlash

Animatsiyalar

Test     
Yer - sayyora

Animatsiyalar

Test     
Suv - hayot manbai

Animatsiyalar

Test     
Vaqt o‘lchov birligi

Animatsiyalar

Test     
Tish gigiyenasi

Animatsiyalar

Test     
Bahorda kishilarning mehnati

Animatsiyalar

Test     
Inson va tabiat

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Gap va so‘z

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Gapda tinish belgilarining vazifasi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Роль знаков препинания в предложении

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Gap va soz

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     

Animatsiyalar

Boshqotirma     
Harf birikmasi bilan ifodalangan undosh tovushlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Shahar va qishloq

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Inson va tabiat

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
U tovush va harfi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
U tovush va harfi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Gapda so‘zlarning o‘zaro bog‘lanishi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Gapda so‘zlarning o‘zaro bog‘lanishi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Gapning asosi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Gapning asosi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Gapning asosi

Videodarslar

Informatika fani 8-sinf. Diogramma va grafiklarni hosil qilish.     
Diogramma va grafiklarni hosil qilish haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Internetda ishlash asoslari 7     
Elektron ta'lim resursi (EATR-2017 g'olibi)

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Informatika 6     
Elektron ta'lim resursi (EATR-2017 g'olibi)

Elektron axborot-ta'lim resurslar

Informatika 5     
Elektron ta'lim resursi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Tekshiruvchi va tekshiriluvchi so‘zlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Ketma-ket kelgan bir xil undoshlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Talaffuzda tushib qoladigan undoshlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Narsa va shaxsning sanog‘i va tartibini bildirgan so‘zlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Narsa va shaxsning sanog‘i va tartibini bildirgan so‘zlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Shaxs va narsalarning belgisini bildirgan so‘zlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Shaxs va narsalarning belgisini bildirgan so‘zlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Ketma-ket kelgan bir xil undoshlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Tekshiruvchi va tekshiriluvchi so‘zlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Jufti bor jarangli va jarangsiz undosh tovushlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Jufti bor jarangli va jarangsiz undosh tovushlar

Animatsiyalar

Animatsiya     
Jufti bor jarangli va jarangsiz undosh tovushlar

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Harf birikmali so‘zlarni bo‘g‘inlarga ajratish

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Harf birikmali so‘zlarni bo‘g‘inlarga ajratish

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Harf birikmali so‘zlarni bo‘g‘inlarga ajratish

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Harf birikmali so‘zlarni bo‘g‘inlarga ajratish

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Bo‘g‘in ko‘chirish

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Bo‘g‘in ko‘chirish

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Bo‘g‘in ko‘chirish

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Bo‘g‘in – so‘zning qismi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Bo‘g‘in – so‘zning qismi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Bo‘g‘in – so‘zning qismi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Bo‘g‘in – so‘zning qismi

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Matnni savollar yordamida og‘zaki va yozma qayta hikoyalash

Animatsiyalar

Animatsiya     
Matnni savollar yordamida og‘zaki va yozma qayta hikoyalash

Animatsiyalar

Interaktiv mashq     
Shahar va qishloq