• iconToshkent, Olmazor tumani, Ziyo ko'chasi 6-uy
  • iconrtm@xtv.uz

Dushanbadan - Jumagacha - 08:00 dan 18:00 gacha

icon

Yordam kerakmi? Bizga bepul qo'ng'iroq qiling

+99871-245-72-13

Kimyo fani uchun taqdimotlar

Dastur/ taqvim reja Taqdimot Dars ishlanma Nazorat materiallari Didaktik materiallar
1 Organik birikmalarning namunalari bilan tanishish va qiyoslash. Organik birikmalar tarkibida vodorod, uglerod va xlor borligini aniqlash Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
2 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
3 Organik birikmalar tarkibidagi uglerodning oksidlanish darajasini vavalentligini topishga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
4 Organik birikmalarning sinflanishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
5 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan vafanlararo bog‘liqlikka doir masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
6 Alkanlar. Alkanlarning umumiy formulasi. Gomologik qatori. Ratsional nomenklatura Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
7 Alkanlarning xalqaro nomenklatura bo‘yicha nomlanishi. Izomeriyasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
8 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
9 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
10 Alkanlar. Kimyoviy xossalari va ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
11 Alkanlar mavzusiga doir masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
12 Sikloalkanlar. Nomenklaturasi. Izomeriyasi. Olinishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
13 Sikloalkanlar. Fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
14 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
15 Alkenlar va ularning nomenklaturasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
16 Alkenlarning galogenli hosilalarini nomlash Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
17 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
18 Alkenlar izomeriyasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
19 Alkenlarning olinish usullari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
20 2-Amaliy mashg'ulot. Etilenning olinishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
21 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
22 Alkadienlar. Olinishi va xossalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
23 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
24 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
25 Alkinlar. Olinishi va xossalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
26 3-Amaliy mashg'ulot. Asetilenning olinishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
27 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
28 Organik birikmalarda uglerod atomining gibridlanishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
29 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
30 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari. Neft va neftni qayta ishlash mahsulotlari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
31 Uglevodorodlarning tabiiy manbalari.Tabiiy gaz va toshko‘mir Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
32 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
33 Spirtlar.To‘yingan bir atomli spirtlarning nomenklaturasi, izomeriyasi, va olinishi. Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
34 To‘yingan bir atomli spirtlarning fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
35 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
36 Aldegidlarning fizik va kimyoviy xossalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
37 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan vafanlararo bog‘liqlikka doir masalalar yechish. Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
38 Disaxaridlar:maltozavasaxaroza.Tabiatdauchrashi.Fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
39 Polisaxaridlar. Kraxmal. Selluloza. Tabiatda uchrashi. Fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
40 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan va fanlararo bog‘liqlikka doir masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
41 Azotliorganik birikmalar. Nitrobirikmalar .Olinishivaxossalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
42 Mavzuga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
43 Aminlarning umumiy formulasi. Olinishi. Fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
44 Aromatik aminlarning olinishi va xossalari.Anilin.Olinishi. Fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
45 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan va fanlararo bog‘liqlikka doir masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
46 Oqsillar. Olinishi va xossalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
47 Yuqori molekulyar birikmalar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
48 Plastmassalar va ularning xalq xo‘jaligida ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
49 Yuqori molekulyar birikmalar mavzusiga doir masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
50 Fenollar va aromatik spirtlar. Olinishi va xossalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q

Namunaviy testlar

  • Vaqti : 50 minut
  • Savollar soni : 10
  • Test topshirganlar : 3744