• iconToshkent, Olmazor tumani, Ziyo ko'chasi 6-uy
  • iconrtm@xtv.uz

Dushanbadan - Jumagacha - 08:00 dan 18:00 gacha

icon

Yordam kerakmi? Bizga bepul qo'ng'iroq qiling

+99871-245-72-13

Kimyo fani uchun taqdimotlar

Dastur/ taqvim reja Taqdimot Dars ishlanma Nazorat materiallari Didaktik materiallar
1 Atom tuzilishi. Atom tarkibidagi elektronlarni pog’ona va pog’onachalarga joylashishi. (s, p, d elementlar misolida). Elektron ko‘chish hodisasi Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
2 Kvant sonlari. Pauli prinsipi. Hund qoidasi. Klechkovskiy qoidasi. Atom va ionlarni elektron formulalari. Valent elektronlar tushunchasi Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
3 Davriy qonun. D.I. Mendeleyevning davriy sistemasi. Davriy qonunni ta’rifi. Davrlar, guruhlar va ularning turlari. Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
4 Atom tarkibi. Izotop, izobar xaqida tushuncha Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
5 Yadro reaksiyalari. α-yemirilish, β-yemirilish Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
6 Kimyoviy bog’lanish turlari: kovalent qutbli, kovalent qutbsiz, donorakseptor bog’lanish, metall, ion va vodorod bog‘lanish Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
7 Kristall panjaralar turlari. Elementar yacheyka. Molekilyar kristall panjara. Ionli kristall panjara Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
8 Avogadro qonuni va undan kelib chiqadigan xulosalar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
9 Gazlar aralashmasi. O‘rtacha molekulyar massa. Gazlar aralashmasida hajmiy ulush va massa ulush Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
10 Atom tuzilishi. Atom tarkibidagi elektronlarni pog’ona va pog’onachalarga joylashishi. (s,p,delementlar misolida). Elektron ko‘chish hodisasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
11 Kvant sonlari. Pauli prinsipi.Hund qoidasi. Klechkovskiy qoidasi. Atomva ionlarni elektron formulalari. Valent elektronlar tushunchasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
12 Davriy qonun. D.I.Mendeleyevning davriy sistemasi. Davriy qonunni ta’rifi. Davrlar, guruhlar va ularning turlari. Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
13 Yadro reaksiyalari. α-yemirilish, β-yemirilish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
14 Modda miqdori Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
15 Avogadro qonuni va undan kelib chiqadigan xulosalar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
16 Yadro reaksiyalari. α-yemirilish, β-yemirilish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
17 Ekvivalent.Oddiy va murakkab moddalarning (oksid,kislota,asos,tuz) ekvivalentini topish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
18 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
19 Ekvivalentlik qonuni. Ekvivalent hajm Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
20 Xatoliklar ustida ishlash Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
21 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar haqida tushuncha Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
22 Ionlarning almashinish reaksiyalari.Ion almashinish reaksiyalari va uni hayotda qo‘llash Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
23 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
24 Tuzlarning gidrolizi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
25 Mavzuga doir masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
26 Tuzlar gidroliziga doir testlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q

Namunaviy testlar

  • Vaqti : 50 minut
  • Savollar soni : 10
  • Test topshirganlar : 4018