• iconToshkent, Olmazor tumani, Ziyo ko'chasi 6-uy
  • iconrtm@xtv.uz

Dushanbadan - Jumagacha - 08:00 dan 18:00 gacha

icon

Yordam kerakmi? Bizga bepul qo'ng'iroq qiling

+99871-245-72-13

Kimyo fani uchun taqdimotlar

Dastur/ taqvim reja Taqdimot Dars ishlanma Nazorat materiallari Didaktik materiallar
1 Atomlarning o‘lchami. Nisbiy va absolyut massa Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
2 Kimyoviy modda. Atom va molekulalar uyushmasi. Molekulyar va nomolekulyar moddalar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
3 Sof modda va aralashma (ko‘rgazma-namoyish) Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
4 3-amaliy mashg‘ulot. Ifloslangan osh tuzini tozalash Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
5 Oddiy va murakkab moddalar. Laboratoriya ishi 4 Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
6 Moddaning agregat holati Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
7 Kimyoviy formula va undan kelib chiqadigan xulosalar. Valentlik. Insekslar haqida tushuncha Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
8 Molekulalarning o‘lchami, nisbiy molyar massa. va absolyut massasi. Mol va Avogadro doimiysi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
9 Moddalarning xossalari. Fizik va kimyoviy o‘zgarishlar. Laboratoriya ishi 2, 3 Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
10 Moddalarning xossalari. Fizik va kimyoviy o‘zgarishlar. Laboratoriya ishi 2, 3 Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
11 Kimyoviy reaksiyalarning sodir tenglamalari. Koeffitsientlar. (ko‘rga bo‘lishi. Kimyoviy reaksiya zma-namoyish) Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
12 Kimyoviy reaksiyalarning sodir tenglamalari. Koeffitsientlar. (ko‘rga bo‘lishi. Kimyoviy reaksiya zma-namoyish) Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
13 O‘tilgan mavzular yuzasidan masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
14 Kimyoviy reaksiyalarning sodir tenglamalari. Koeffitsientlar. (ko‘rga bo‘lishi. Kimyoviy reaksiya zma-namoyish) Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
15 Tarkibning doimiylik qonuni Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
16 Avogadro qonuni. Molyar hajm Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
17 Kimyoviy reaksiya turlari. Laboratoriya ishi 5 Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
18 Kislorodning tabiatda aylanishi, havoning tarkibi. Havoning ifloslanishdan saqlash. Havo tarkibining ifloslanishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
19 Kislorodningtabiatdaaylanishi,havoningtarkibi.Havoningifloslanishdan saqlash. Havo tarkibining ifloslanishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
20 4-amaliy mashg‘ulot. Kislorod olish va uning xossalari bilan tanishish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
21 Vodorod. Kislotalar haqida dastlabki tushunchalar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
22 Vodorodning olinishi. Laboratoriya ishi 8 Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
23 Vodorod oddiy modda. Vodorodning fizik, kimyoviy xossalari. Vodorod sof ekologik yonilg, uning ishlatilishi. Laboratoriya ishi 9 Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
24 Suv murakkab modda. Fizik va kimyoviy xossalari. (Ko‘rkazmali namoish) Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
25 Suvning tabiatda tarqalishi, Uning tirik organizmlar uchun ahamiyati, ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
26 Suv eng yaxshi erituvchi. Eruvchanlik. (Ko‘rgazma-namoyishli tajriba) Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
27 Eritmalar. Eritmalarning inson hayotidagi ahamiyati Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
28 Eritmada erigan moddaning massa ulushi, foiz, molyar konsentrasiyasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
29 Metallar va metallmaslar. Murakkab moddalarning toifalanishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
30 Oksidlarning tarkibi, tuzulishi, nomlanishi. Oksidlarning toifalanishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
31 Oksidlarning tarkibi, tuzulishi, nomlanishi. Oksidlarning toifalanishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
32 Oksidlarning olinishi va xossalari. Laboratoriya ishi 10 Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
33 7-Nazorat ishi Ma'lumot yo'q Havola Yuklab olish Ma'lumot yo'q
34 Markazga intilma tezlanish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
35 4-NAZORAT ISHI Ma'lumot yo'q Havola Yuklab olish Yuklab olish
36 Laboratoriya ishi-1:Elektr zanjirini yig‘ish,uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o‘lchash. Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish

Namunaviy testlar

  • Vaqti : 50 minut
  • Savollar soni : 10
  • Test topshirganlar : 3744