• iconToshkent, Olmazor tumani, Ziyo ko'chasi 6-uy
  • iconrtm@xtv.uz

Dushanbadan - Jumagacha - 08:00 dan 18:00 gacha

icon

Yordam kerakmi? Bizga bepul qo'ng'iroq qiling

+99871-245-72-13

Kimyo fani uchun taqdimotlar

Dastur/ taqvim reja Taqdimot Dars ishlanma Nazorat materiallari Didaktik materiallar
1 Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
2 Noorganik birikmalarning asosiy sinflari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
3 Mavzular kesimida masala, mashq va testlar yechish Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
4 Kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi. Laboratoriya ishi №1. Rux gidroksidning olinishi,ungakislota va ishqor eritmalarining ta’siri Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
5 Kimyoviy elementlarning tabiiy oilalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
6 Kimyoviy elementlar davriy qonuni Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
7 Kimyoviy elementlar davriy sistemasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
8 Atom yadrosi tarkibi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
9 Izotoplar. Izobarlar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
10 Mavzularga oid masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
11 Atom elektron qavatlarining tuzilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
12 Energetik po‘onachalar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
13 Kichik davr elementlarining atom tuzilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
14 Elementlarni davriy jadvaldagi o‘rni va atom tuzilishiga qarab tavsiflash. Davriy qonunning ahamiyati Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
15 Kimyoviy bog‘lanishlar. Kimyoviy elementlarning nisbiy elektromanfiyligi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
16 Kimyoviy bog‘lanish turlari. Qutbli va qutbsiz kovalent bog‘lanish. Donor-akseptor bog‘lanish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
17 Ionli bog‘lanish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
18 Kristall panjaralar. Laboratoriya ishi №2. Turli kimyoviy bog‘lanishga ega bo‘lgan moddalar - kaliy, kaliy xlorid, oltingugurt, yodning kristall panjarasi nushalarini tayyorlash Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
19 Elementlarning oksidlanish darajasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
20 Birikmalar tarkibidagi elementlarning oksidlanish darajalarini aniqlash bo‘yicha mashqlar bajarish Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
21 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
22 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
23 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga oid mashqlar bajarish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
24 Metallmaslarning umumiy xossalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
25 Galogenlarning davriy jadvaldagi o‘rni, atom tuzilishi Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
26 Xlor. Kimyoviy xavfli ob'yektda qo‘llaniladigan kuchli ta’sir etuvchi zaharli modda (KTZM). Xlor bilan zaharlanganda yordam ko‘rsatish Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
27 Vodorod xlorid Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
28 Avogadro qonuni. Molar hajm Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
29 Gazning zichligi va nisbiy zichligini aniqlashga doir misol, masala va mashqlar yechish Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
30 Ekvivalent tushunchasi. Ekvivalent qonuni Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
31 Ekvivalentlik qonuniga oid masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
32 Xlorid kislota. Laboratoriya ishi №3. Xlorid kislota, galogenidlar va yod uchun sifat reaksiyasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
33 Xlorning kislorodli birikmalari. Laboratoriya ishi №4. Tuproq eritmasi tarkibida xloridlar borligini aniqlash Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
34 Ftor, brom,yod. Laboratoriya ishi №5. Galogenlarning birikmalari eritmalaridan bir - birini siqib chiqarishi. Laboratoriya ishi №6. Galogenlarning suvda va organic erituvchilarda erishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
35 1-Amaliy ish. Galogenlar mavzusi bo‘yicha tajribaviy masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
36 Galogenlar va galogenitlarning biologik ahamiyati,ishlatilishiga oid masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
37 Kislorod gruppachasi elementlari. Oltingugurt. Laboratoriya ishi №7. Oltingugurt va uning tabiiy birikmalari namunalari bilan tanishish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
38 Oltingugurtning vodorodli birikmalari. KTZM bilan zaharlanishdan muhofaza Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
39 Oltingugurtning kislorodli birikmalari Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
40 Sulfat kislota. Laboratoriya ishi №8. Turli eritmalarda sulfat ioni borligini aniqlash.Kuchli ta’sir etuvchi zaharli moddalar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
41 2-Amaliy ish. Oltingugurt mavzusi bo‘yicha tajribaviy masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
42 Kimyoviy reaksiyalar tezligi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
43 Kimyoviy muvozanat Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
44 Sanoatda sulfat kislota ishlab chiqarish.KTZM bilan zaharlanganda muhofaza usullari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
45 Azot guruhchasi elementlari. Azot Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
46 Azotning vodorodli birikmalari. Ammiak. Laboratoriya ishi №9. Ammoniy tuzlaridan ohak ta'sirida ammiak olish va uning xossalarini o‘rganish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
47 3-amaliy mashg'ulot. "Ammiak olish va u bilan tajribalar o‘tkazish. Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
48 Azotning kislorodli birikmalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
49 Nitrat kislota Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
50 Fosfor Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
51 Fosforning kislorodli birikmalari. Ortofosfat kislota Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
52 4-Amaliy mashg'ulot. "Azot guruhchasi elementlari"ga oid tajribaviy masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
53 Oltingugurt mavzular bo‘yicha masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
54 Eng muhim asosiy mineral o‘g‘itlar Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
55 Biogen elementlar va ularning tirik organizmlardagi ahamiyati Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
56 Biogen elementlar va ularning tirik organizmlardagi ahamiyati Ma'lumot yo'q Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
57 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan (kompetentlikka) va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar (mantiqiy) yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
58 O`tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishi. Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
59 1-NAZORAT ISHI Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
60 Amaliy mashg‘ulot-2: Tok manbalarini ulash Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
61 Masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
62 Masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish

Namunaviy testlar

  • Vaqti : 50 minut
  • Savollar soni : 10
  • Test topshirganlar : 3744