• iconToshkent, Olmazor tumani, Ziyo ko'chasi 6-uy
  • iconrtm@xtv.uz

Dushanbadan - Jumagacha - 08:00 dan 18:00 gacha

icon

Yordam kerakmi? Bizga bepul qo'ng'iroq qiling

+99871-245-72-13

Русский язык fani uchun taqdimotlar

Dastur/ taqvim reja Taqdimot Dars ishlanma Nazorat materiallari Didaktik materiallar
1 Международное значение русского языка Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
2 Простое предложение. Члены предложения Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
3 Простое предложение. Члены предложения Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
4 Простое предложение. Однородные и об особленные члены предложения Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
5 Простое предложение Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
6 Простое предложение Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
7 Строение сложного предложения Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
8 Знаки препинания в сложном предложении Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
9 Рецензия Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
10 Сложносочиненные предложения Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
11 Сложноподчиненные предложения Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
12 Сложноподчиненные предложения Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
13 Контрольная работа №2. Изложение Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
14 Контрольная работа №2. Изложение Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
15 СПП с придаточным определительным Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
16 СПП с придаточным местоименно-определительным Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
17 СПП с придаточным обстоятельственным Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
18 СПП с придаточным места Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
19 СПП с придаточным места Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
20 СПП с придаточным времени Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
21 СПП с придаточным образа действия и с придаточным меры и степени Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
22 СПП с различными видами придаточных предложений Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
23 СПП с придаточным сравнительным Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
24 СПП с придаточным уступительным Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
25 СПП с придаточным причины, следствия и с придаточным присоединительным Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
26 СПП с придаточным условия Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
27 СПП с придаточным цели Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
28 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
29 СПП с последовательным подчинением Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
30 СПП с однородным подчинением Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
31 СПП с неоднородным (параллельным) подчинением Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
32 Бессоюзное сложное предложение. Общие сведения Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
33 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
34 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении (окончание) Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
35 Тире в бессоюзном сложном предложении Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
36 Бессоюзное сложное предложение (обобщение) Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
37 Сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
38 Сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
39 Сложные предложения с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
40 Роль языка в жизни общества Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
41 Литературный язык и его стили Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
42 Официально-деловой стиль Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish
43 Значение литературы в развитии общества. Жанры и роды литературы Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Yuklab olish

Namunaviy testlar

  • Vaqti : 50 minut
  • Savollar soni : 10
  • Test topshirganlar : 4018