• iconToshkent, Olmazor tumani, Ziyo ko'chasi 6-uy
  • iconrtm@xtv.uz

Dushanbadan - Jumagacha - 08:00 dan 18:00 gacha

icon

Yordam kerakmi? Bizga bepul qo'ng'iroq qiling

+99871-245-72-13

Kimyo fani uchun taqdimotlar

Dastur/ taqvim reja Taqdimot Dars ishlanma Nazorat materiallari Didaktik materiallar
1 Elementlar davriy sistemasi va davriy qonun Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
2 Atomlar elektron qavatlarining tuzilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
3 Kimyoviy bog'lanishning turlari: kovalent (qutbsiz va qutbli), ionli bog'lanishlar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
4 Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi Elektrolitlar va noelektrolitlar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
5 Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
6 Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanish tenglamalarini tuzishga doir mashqlar bajarish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
7 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Elektrolitlarning dissotsiyalanish darajasi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
8 1-Nazorat ishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
9 Ion almashinish reaksiyalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
10 Ion almashinish reaksiyalari tenglamalarini tuzishga doir mashqlar bajarish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
11 Tuzlarning gidrolizi. Tuzlar gidroliziga ta'sir etuvchi omillar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
12 Tuzlarning gidrolizi. Tuzlar gidroliziga ta'sir etuvchi omillar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
13 Uglerod guruhi elementlarning umumiy tavsifi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
14 Uglerodning tabiatda tarqalishi va fizik xossalari. Adsorbsiya Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
15 2-Nazorat ishi Yuklab olish Havola Yuklab olish Ma'lumot yo'q
16 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan (kompetentlikka) va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar (mantiqiy) yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
17 Uglerodning kimyoviy xossalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
18 Uglerodning eng muhim birikmalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
19 Karbonat kislota va karbonatlarning xossalari. Laboratoriyaishi№1. Karbonatlar va gidrokarbonatlarning bir-biriga aylanishi hamda xossalari bilan tanishish. Karbonat anionini bilib olish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
20 Eng muhim karbonatla va ularning amaliy ahamiyatiga oid masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
21 1-Amaliy mashg‘ulot. Uglerod (IV)-oksidiolish va uning xossalari bilan tanishish. Karbonat ioniga xos reaksiyalar Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
22 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
23 Kremniy. Kremniyning kimyoviy elementlar davriy sistemasida joylashgan o‘rni, atom tuzilishi. atomtuzilishi. Laboratoriya ishi №2. Tabiiy silikatlarning namunalari bilan tanishish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
24 Kremniyning fizik va kimyoviy xossalari,muhim birikmalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
25 Silikatsanoati. Laboratoriya ishi №3. Shishaning turlari va ularning tarkibi bilan tanishish. Elektr energiyadan sanoatda o ‘rinli foydalanish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
26 Metallarningtabiatdatarqalishi,olinishi,ishlatilishi.Laboratoriyaishi №4. Metallar namunalarini ko‘zdan kechirish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
27 Kalsiy va magniy Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
28 Kalsiy va magniyning ishlatilishi va eng muhim birikmalari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
29 Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
30 Aluminiy. Laboratoriya ishi №9. Aluminiy va uning qotishmalari namunalari bilan tanishish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
31 Aluminiy xossalari. Laboratoriya ishi №8. Aluminiyning kislota va asos eritmalari bilan o‘zaro ta’siri Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
32 Aluminiy birikmalari. Ishlatilishi. Laboratoriya ishi №10. Aluminiy gidroksidni olish, uning kislota va ishqorlar bilan o‘zaro ta'sirlashuvini o‘rganish. Laboratoriya ishi №11. Aluminiy tuzlari eritmalarining indikatorlarga ta'sirini o‘rganish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
33 Masala va mashqlar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
34 3-Amaliy ish. "Metallar"mavzusi bo‘yicha tajribaviy masalalar yechish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
35 I guruh yonaki guruhcha elementlari. Atom tuzilishi Xossalari. Mis. Laboratoriya ishi №12. Misning ikki valentli tuzlaridan mis (II)-gidroksidi olish va u bilan tajribalar o‘tkazish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
36 Qotishmalar. Laboratoriya ishi №5. Qotishmalarning namunalari bilan tanishish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
37 Qotishmalar. Laboratoriya ishi №5. Qotishmalarning namunalari bilan tanishish Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q
38 Disaxaridlar: maltozavasaxaroza. Tabiatda uchrashi. Fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi Yuklab olish Havola Ma'lumot yo'q Ma'lumot yo'q

Namunaviy testlar

  • Vaqti : 50 minut
  • Savollar soni : 10
  • Test topshirganlar : 3744